Dejavnosti Jean Monnet

Dejavnosti Jean Monnet obsegajo šest ukrepov, ki uveljavljajo odličnost v poučevanju in raziskovanju na področju evropskih študij v svetu.

Spodbujajo tudi dialog med akademsko sfero in snovalci politik EU.

Posebno pozornost namenjajo evropskemu povezovanju in vlogi EU v globaliziranem svetu, dejavnemu državljanstvu in medkulturnemu dialogu.

Ukrepi

Moduli

Sklopi kratkih predavanj s področja evropskih študij, lahko so splošni, enodisciplinarni ali večdisciplinarni, obsegati morajo najmanj 40 ur v študijskem letu.

Več ...

Katedre

Učiteljska mesta, specializirana za evropske študije, namenjena univerzitetnim profesorjem, program mora obsegati najmanj 90 ur na študijsko leto.

Več ...

Centri odličnosti

Ti centri so središča akademskega znanja in poznavanja vprašanj EU.

Več ...

Podpora združenjem

Gre za združenja profesorjev, učiteljev in raziskovalcev, specializiranih za evropske študije, ki izrecno prispevajo k študiju evropskega povezovanja.

Več ...

Mreže

Omogočajo vzpostavitev in razvoj konzorcijev na področju evropskih študij. Zbirajo informacije, dopolnjujejo znanje in širijo dobre prakse na področju evropskih povezav ter uveljavljajo evropsko povezovanje.

Več ...

Projekti

Gre za projekte, ki podpirajo inovacije, širjenje znanja in seznanjanje z evropskimi temami.

Več ...