Činnosti Jean Monnet

Činnosti Jean Monnet pozostávajú zo šiestich akcií zameraných na podporu excelentnosti vo výučbe a výskume, ktoré sa týkajú štúdií o EÚ na celom svete.

Akcie Jean Monnet majú podporovať dialóg o politikách EÚ medzi akademickou obcou a tvorcami politík.

Osobitný dôraz sa kladie na integráciu EÚ a úlohu Únie v globalizovanom svete, ako aj na podporu aktívneho občianstva a dialóg medzi ľuďmi a kultúrami.

Akcie Jean Monnet

Moduly

Krátke všeobecné, špecifické alebo multidisciplinárne programy výučby v oblasti štúdií o EÚ s obsahom najmenej 40 vyučovacích hodín za akademický rok.

Ďalšie informácie

Katedry

Pedagogické miesta pre univerzitných profesorov so špecializáciou v oblasti štúdií o EÚ, ktorých obsah je najmenej 90 hodín za akademický rok.

Ďalšie informácie

Centrá excelentnosti

Tieto centrá sú miestami, kde sa sústreďujú odborné skúsenosti a znalosti o témach súvisiacich s EÚ.

Ďalšie informácie

Podpora združení

Združenia spájajú profesorov, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa špecializujú na štúdie o EÚ, s cieľom prispievať k štúdiu európskeho integračného procesu.

Ďalšie informácie

Siete

Slúžia na vytváranie a rozvoj konzorcií, ktoré sa zaoberajú štúdiami o EÚ. Medzi ich činnosti patria zhromažďovanie informácií, výmena skúseností, budovanie poznatkov a podpora európskej integrácie.

Ďalšie informácie

Projekty

Prostredníctvom projektov Jean Monnet sa podporujú inovácie, výmena poznatkov a komunikácia o európskych záležitostiach.

Ďalšie informácie

Súvisiace správy a udalosti

Zdieľajte túto stránku