Activitățile Jean Monnet

Activitățile Jean Monnet constau din 6 acțiuni care își propun să promoveze în toată lumea excelența în cercetarea și predarea studiilor privind Uniunea Europeană.

De asemenea, acțiunile vizează promovarea dialogului dintre mediul academic și factorii de decizie.

Ele pun accent și pe integrarea europeană și pe rolul pe care îl joacă UE într-o lume globalizată, precum și pe promovarea unei cetățenii europene active și a dialogului între oameni.

Acțiunile

Module

Programe de predare de scurtă durată (cel puțin 40 de ore pe an universitar) a unor discipline generale, specifice sau multiple în domeniul studiilor privind UE.

Detalii

Catedre

Posturi didactice pentru profesori universitari cu specializarea studii europene (cel puțin 90 de ore pe an universitar).

Detalii

Centre de excelență

Aceste centre sunt puncte focale de expertiză și cunoștințe pe teme legate de UE.

Detalii

Sprijin pentru asociații

Menit să contribuie la studiul procesului de integrare europeană, prin reunirea cadrelor didactice și a cercetătorilor specializați în studii europene.

Detalii

Rețele

Menite să creeze și să dezvolte consorții în domeniul studiilor privind UE. Activitățile pot include colectarea de informații, schimburi de experiență și cunoștințe sau promovarea integrării europene.

Detalii

Proiecte

Sprijină inovarea, schimbul de cunoștințe și comunicarea pe teme legate de Uniunea Europeană.

Detalii

Știri și Evenimente asociate

Distribuie această pagină