Jean Monnet-activiteiten

Jean Monnet-activiteiten omvatten zes acties ter stimulering van excellentie in onderwijs en onderzoek op het gebied van Europese studies in de hele wereld.

Ze moeten ook de dialoog over EU-beleid tussen academici en beleidsmakers aanmoedigen.

Verder ligt de nadruk vooral op EU-integratie en de rol van de EU in de wereld, burgerparticipatie en dialoog tussen volkeren en culturen.

Waar gaat het om?

Modules

Korte lesprogramma's, minstens 40 uur per academiejaar, over algemene, gespecialiseerde of multidisciplinaire onderwerpen op het gebied van Europese studies.

Meer informatie

Leerstoelen

Een aanstelling als docent Europese studies voor hoogleraren en andere universiteitsdocenten voor ten minste 90 uur per academiejaar.

Meer informatie

Expertisecentra

Centra waar expertise en kennis over EU-onderwerpen wordt gebundeld.

Meer informatie

Steun aan verenigingen

Financiële steun voor studies over Europese integratie waaraan wordt meegewerkt door universitair docenten en onderzoekers die zijn gespecialiseerd in Europese studies.

Meer informatie

Netwerken

Steun om samenwerkingsverbanden voor Europese studies tot stand te brengen of uit te breiden. Het kan gaan om het verzamelen van informatie, het uitwisselen van methoden, het opbouwen van kennis en het bevorderen van de Europese integratie.

Meer informatie

Projecten

Steun voor innovatie, kennisdeling en communicatie op het gebied van Europese zaken.

Meer informatie

Deel deze pagina

Related News and Events