Attivitajiet Jean Monnet

L-Attivitajiet Jean Monnet jikkonsistu f'sitt Azzjonijiet li għandhom l-għan li jippromwovu l-eċċellenza fit-tagħlim u r-riċerka fl-istudji tal-UE fid-dinja kollha.

L-Azzjonijiet huma maħsuba wkoll biex irawmu d-djalogu bejn l-akkademiċi u dawk li jfasslu l-politika dwar il-politiki tal-UE.

Hemm ukoll enfasi speċjali fuq l-integrazzjoni tal-EU u r-rwol tal-UE f'dinja globalizzata, kif ukoll il-promozzjoni ta' ċittadinanza attiva u djalogu bejn il-popli u l-kulturi.

L-Azzjonijiet

Moduli

Programmi qosra ta' tagħlim ta' tal-inqas 40 siegħa kull sena akkademika, dwar dixxiplini ġenerali, speċifiċi, jew multipli fil-qasam tal-istudji tal-UE.

Sir af iktar

Katedri

Postijiet ta' tagħlim bi speċjalizzazzjoni fl-istudji tal-UE ta' tal-inqas 90 siegħa kull sena akkademika għall-professuri universitarji.

Sir af iktar

Ċentri ta’ Eċċellenza

Dawn iċ-ċentri huma punti fokali ta' għarfien espert u tagħrif dwar suġġetti tal-UE.

Sir af iktar

Appoġġ lill-Assoċjazzjonijiet

Maħsub biex jikkontribwixxi għall-istudju tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropea, u jiġbor flimkien lill-professuri, lill-għalliema u lir-riċerkaturi li jispeċjalizzaw fl-istudji tal-UE.

Sir af iktar

Netwerks

Maħsuba biex joħolqu u jiżviluppaw konsorzji dwar l-istudji tal-UE. L-attivitajiet jistgħu jinkludu l-ġbir tal-informazzjoni, il-prattiki ta' skambju, il-bini tal-għarfien u l-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-UE.

Sir af iktar

Proġetti

Għandhom l-għan li jappoġġjaw l-innovazzjoni, il-qsim tal-għarfien, u l-komunikazzjoni dwar kwistjonijiet Ewropej.

Sir af iktar