Jean Monnet darbības

Jean Monnet darbībās ietilpst sešas darbības, kuru mērķis ir visā pasaulē sekmēt izcilus panākumus pasniegšanā un pētījumos Eiropas studiju jomā.

Šīs darbības kalpo arī tam, lai stimulētu dialogu starp akadēmiskajām aprindām un politikas veidotājiem ES politikas jomās.

Tās prioritāri attiecas uz Eiropas integrāciju un ES lomu globalizācijas laikmetā un atbalsta aktīvu pilsoniskumu un dialogu starp cilvēkiem un kultūrām.

Darbības

Moduļi

Īsas mācību programmas, kas paredz vismaz 40 mācību stundas akadēmiskajā gadā un ir veltītas vispārīgai vai konkrētai disciplīnai vai vairākām disciplīnām Eiropas studiju jomā.

Lasiet vēl

Katedras

Eiropas studijās specializējušos pasniedzēju amata vietas, kas domātas augstskolu profesoriem un paredz vismaz 90 pasniegšanas darba stundas akadēmiskajā gadā.

Lasiet vēl

Izcilības centri

Tie ir centri ar ekspertu pieredzi un zināšanām par tēmām, kas saistītas uz ES.

Lasiet vēl

Atbalsts apvienībām

Šī atbalsta mērķis ir sekmēt Eiropas integrācijas procesa pētījumus, pulcinot profesorus, pasniedzējus un zinātniekus, kas specializējušies Eiropas studiju jomā.

Lasiet vēl

Tīkli

Mērķis ir izveidot un attīstīt konsorcijus Eiropas studiju jomā. To darbībās ietilpst informācijas vākšana, labas prakses apmaiņa, zināšanu uzlabošana un ES integrācijas procesa veicināšana.

Lasiet vēl

Projekti

Mērķis ir atbalstīt inovāciju, dalīšanos zināšanās un komunikāciju Eiropas lietu jomā.

Lasiet vēl