„Jean Monnet“ veikla

„Jean Monnet“ veiklą sudaro šeši veiksmai, kuriais siekiama didinti ES dalykų dėstymo ir mokslinių tyrimų meistriškumą visame pasaulyje.

Be to, šių veiksmų tikslas – skatinti akademinio pasaulio ir politikos formuotojų dialogą ES politikos klausimais.

Itin daug dėmesio skiriama ES integracijai ir ES vaidmeniui globalizuotame pasaulyje, taip pat aktyvaus pilietiškumo ir žmonių bei kultūrų dialogo skatinimui.

Veiksmai

Moduliai

Trumpos, ne mažiau kaip 40 valandų per mokslo metus, mokymo programos, į kurias įtrauktos bendrosios arba specialiosios ES studijų srities disciplinos arba daugiadalykiai ES studijų srities kursai.

Daugiau informacijos

Profesūra

Tai universitetų profesoriams, kurių specializacija – ES studijos, skirtos dėstytojų pareigos. Dėstyti privaloma ne mažiau kaip 90 valandų per mokslo metus.

Daugiau informacijos

Kompetencijos centrai

Šie centrai yra pagrindiniai kompetencijos ir žinių apie Europos Sąjungą centrai.

Daugiau informacijos

Parama asociacijoms

Skirta padėti prisidėti prie Europos integracijos proceso studijų, sutelkia profesorius, dėstytojus ir mokslininkus, kurių specializacija – ES studijos.

Daugiau informacijos

Tinklai

Paskirtis – kurti ir plėtoti konsorciumus ES studijų srityje. Jų veikla gali būti, pavyzdžiui, informacijos rinkimas, dalijimasis patirtimi, žinių kaupimas ir ES integracijos proceso viešinimas.

Daugiau informacijos

Projektai

Siekiama remti inovacijas, dalijimąsi žiniomis ir informacijos Europos Sąjungos klausimais sklaidą.

Daugiau informacijos