Jean Monnet-tevékenységek

A Jean Monnet-tevékenységek hat ún. akciót foglalnak magukban, amelyek azt hivatottak előmozdítani, hogy világszerte kiváló színvonalú oktató- és kutatómunka valósuljon meg az európai uniós tanulmányok terén.

Az akciók további célja, hogy ösztönözzék a párbeszédet a tudományos világ és a szakpolitikai döntéshozók között az uniós szakpolitikák témájában.

Ennek kapcsán kiemelt figyelmet kap az európai uniós integrációnak, illetve az EU globalizált világban betöltött szerepének vizsgálata, továbbá az aktív polgári szerepvállalás, valamint a népek és kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése.

Az akciók

Modulok

A Jean Monnet-modulok rövid, tanévenként legalább 40 tanórából álló oktatási programok, melyek az európai uniós tanulmányok terén általános, konkrét vagy több tudományterülettel foglalkozhatnak.

További információk

Professzúrák

A Jean Monnet-professzúrák oktatói állások egyetemi tanárok számára, akik európai uniós tanulmányok oktatására szakosodtak, és akiknek Jean Monnet-professzorként legalább 90 órát kell tanítaniuk tanévenként.

További információk

Kiválósági központok

A Jean Monnet Kiválósági Központok az európai uniós témákkal kapcsolatos ismeretek és tudás fókuszpontjai.

További információk

Egyesületeknek nyújtott támogatás

Az európai uniós tanulmányokra szakosodott egyetemi tanárokat, oktatókat és kutatókat tömörítő egyesületeknek nyújtott támogatás az európai integrációs folyamat tanulmányozásához hivatott hozzájárulni.

További információk

Hálózatok

A Jean Monnet-hálózatok célja európai uniós tanulmányokkal foglalkozó konzorciumok létrehozása és továbbfejlesztése. A támogatott tevékenységek közé egyebek között az információgyűjtés, a tudásépítés és a bevált módszerek átadása és átvétele, valamint az európai integráció ösztönzése tartozhat.

További információk

Projektek

A Jean Monnet-projektek támogatják az európai uniós témákkal kapcsolatos innovációt, tudásmegosztást és párbeszédet.

További információk