Aktivnosti programa Jean Monnet

U programu Jean Monnet šest je aktivnosti namijenjeno promicanju izvrsnosti u podučavanju i istraživanju u području studija o EU-u u cijelome svijetu.

Te su aktivnosti osmišljene i za poticanje dijaloga o politikama EU-a između akademske zajednice i tvoraca politika.

Poseban je naglasak i na europskim integracijama i ulozi EU-a u globaliziranom svijetu te promicanju aktivnog građanstva i dijaloga među ljudima i kulturama.

Aktivnosti

Moduli

Opći, posebni ili multidisciplinarni kratki nastavni programi od najmanje 40 sati u akademskoj godini u području studija o EU-u.

Saznajte više

Katedre

Radna mjesta predavača specijaliziranih za studije o EU-u od najmanje 90 sati u akademskoj godini za sveučilišne profesore.

Saznajte više

Centri izvrsnosti

Ti su centri središta stručnosti i znanja o temama EU-a.

Saznajte više

Potpora udrugama

Osmišljena za doprinos studijima o procesima europskih integracija, okuplja profesore, nastavnike i istraživače specijalizirane za studije o EU-u.

Saznajte više

Mreže

Osmišljene za stvaranje i razvoj konzorcija u području studija o EU-u. Aktivnosti mogu obuhvaćati prikupljanje informacija, razmjenu praksi, stjecanje znanja i promicanje europskih integracija.

Saznajte više

Projekti

Podrška inovacijama, razmjeni znanja i komunikaciji o europskim pitanjima.

Saznajte više

Related News and Events

Podijelite ovu stranicu