Jean Monnet’ meetmed

Jean Monnet’ meetmed sisaldavad kuut meedet, mille eesmärk on edendada kogu maailmas tipptaset Euroopa Liidu uuringutega seotud õpetamises ja teadustegevuses.

Samuti püütakse nende meetmetega edendada dialoogi akadeemiliste ringkondade ja poliitikakujundajate vahel.

Erilist rõhku pannakse Euroopa lõimumisprotsessile ja Euroopa rollile globaliseerunud maailmas, aktiivseks Euroopa kodanikuks olemisele ning inimeste ja kulutuuride vahelise dialoogi edendamisele.

Meetmed

Moodulid

Lühikesed õppeprogrammid, mis peavad akadeemilises aastas sisaldama vähemalt 40 õppetöötundi ning ELi uuringute üldiseid või konkreetseid valdkondi või mitut valdkonda.

Lisateave

Õppetoolid

Kõrgkooli professorite õpetamiskohad, mis on spetsialiseerunud ELi uuringute õpetamisele ning mille maht ühes akadeemilises aastas on vähemalt 90 õppetöötundi.

Lisateave

Tippkeskused

ELi uuringute teemalise õppe ja teadustöö valdkonna kontaktpunktid.

Lisateave

Toetus akadeemilistele ühendustele

Akadeemiliste ühenduste eesmärk on aidata kaasa Euroopa lõimumisprotsessi uurimisele ning tuua kokku ELi uuringutele spetsialiseerunud professorid, õpetajad ja teadlased.

Lisateave

Võrgustikud

Võrgustike ülesanne on luua Euroopa Liidu uuringute valdkonnas konsortsiume. Need aitavad koguda teavet, vahetada tavasid, täiendada teadmisi ja toetada Euroopa lõimumisprotsessi.

Lisateave

Projektid

Projektid toetavad innovatsiooni, teadmiste jagamist ning Euroopa-teemalist teabevahetust.

Lisateave