Jean Monnet-aktiviteter

Jean Monnet-aktiviteterne omfatter seks aktiviteter, der har til formål at fremme undervisning og forskning på højt niveau i EU-studier over hele verden.

Det er desuden meningen, at aktiviteterne skal styrke dialogen mellem akademikere og EU's beslutningstagere.

Der lægges særlig vægt på integrationen i EU, EU's rolle i en globaliseret verden og aktivt medborgerskab og dialog mellem mennesker og kulturer.

Aktiviteterne

Moduler

Kortvarige undervisningsprogrammer, der omfatter mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år og fokuserer på generelle, specifikke eller tværfaglige emner inden for EU-studier.

Få mere at vide

Professorater

Undervisningsstillinger for universitetsprofessorer inden for EU-studier, der omfatter mindst 90 undervisningstimer pr. akademisk år.

Få mere at vide

Ekspertisecentre

Disse centre er samlingspunkter for viden og kompetencer inden for EU-spørgsmål.

Få mere at vide

Støtte til sammenslutninger

Formålet med støtte til sammenslutninger er at bidrage til studiet af den europæiske integrationsproces ved at samle professorer, undervisere og forskere med speciale i EU-studier.

Få mere at vide

Netværk

Netværkene skal føre til udvikling og oprettelse af fællesskaber inden for EU-studier. Aktiviteterne kan omfatte indsamling af information, udveksling af god praksis, vidensopbygning og fremme af den europæiske integration.

Få mere at vide

Projekter

Jean Monnet-projekter støtter innovation, vidensdeling og kommunikation om europæiske emner.

Få mere at vide