Činnosti programu Jean Monnet

Činnosti programu Jean Monnet jsou rozděleny do šesti akcí, jejichž cílem je podporovat vysoce kvalitní výuku a výzkum v oblasti studií EU po celém světě.

Tyto akce mají rovněž stimulovat dialog mezi akademickou obcí a tvůrci politik EU.

Zvláštní důraz je kladen na proces evropské integrace a roli Unie v globalizovaném světě a dále na prosazování aktivního občanství a dialogu mezi národy a kulturami.

Akce

Moduly

Krátkodobé výukové programy na všeobecné, konkrétní či kombinované téma v oblasti studií EU. Doba trvání: minimálně 40 hodin výuky za akademický rok.

Více informací

Katedry

Pedagogické pozice pro univerzitní profesory se specializací na studia EU. Doba trvání: minimálně 90 hodin výuky za akademický rok.

Více informací

Centra excelence

Střediska odborných znalostí a poznatků v oblasti studií EU.

Více informací

Podpora sdružení

Sdružení profesorů, učitelů a výzkumných pracovníků se specializací na studia EU. Cílem je přispět ke studiu evropského integračního procesu.

Více informací

Sítě

Cílem je vytvořit a dále rozvíjet konsorcia zaměřená na studia EU. Jejich činnost zahrnuje například shromažďování informací, sdílení osvědčených postupů, prohlubování znalostí a propagaci evropské integrace.

Více informací

Projekty

Cílem je podpora inovací, sdílení znalostí a komunikace o evropských tématech.

Více informací

Sdílej tuto stránku

Related News and Events