Дейности „Жан Моне“

Дейностите „Жан Моне“ се състоят от 6 действия, които имат за цел насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на европеистиката в целия свят.

Тези действия също така са насочени към стимулиране на диалог за политиките на ЕС между академичната общност и създателите на политики.

Специален акцент се поставя върху интеграцията на ЕС и ролята на Съюза в глобализиран свят като днешния, както и върху насърчаването на активното гражданско участие и диалога между хора и култури.

Действия

Модули

Краткосрочни програми за обучение от поне 40 часа на академична година по обща или конкретна дисциплина или по няколко дисциплини в областта на европеистиката.

Научете повече

Катедри

Позиции със специализация в областта на европеистиката за университетски преподаватели, които трябва да преподават поне 90 часа на академична година.

Научете повече

Центрове за високи постижения

Това са центрове на експертен опит и познания по теми, свързани с ЕС.

Научете повече

Подкрепа за сдружения

Подкрепата има за цел да допринесе за изучаването на процеса на европейската интеграция, като се събират преподаватели и изследователи, специализиращи в областта на европеистиката.

Научете повече

Мрежи

Целта е да се създават и развиват консорциуми в областта на европеистиката. Сред техните дейностите могат да са събиране на информация, обмен на практики, обогатяване на знанията и популяризиране на интеграцията на ЕС.

Научете повече

Проекти

Целта е да се подкрепят иновациите, обменът на знания и комуникацията в областта на европейските въпроси.

Научете повече

Свързани новини и събития

Споделете тази страница