Innovation och bra lösningar

Samarbetsprojekten för innovation och utbyte av bra lösningar har som mål att modernisera och stärka utbildningen och ungdomsverksamheten.

Genom att delta kan din organisation ta del av nya undervisningsmetoder, personalen får möjlighet till kompetensutveckling och ni utvecklar er förmåga till internationellt samarbete.

Vilka möjligheter finns?

Strategiska partnerskap

Partnerskapen ska bidra till innovativa metoder och gemensamma initiativ för att främja samarbete, lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Läs mer

Kunskapsallianser

Kunskapsallianserna ska stödja innovation inom högskolan och näringslivet, utveckla nya metoder för undervisning och lärande och främja entreprenörskap och kunskapsdelning.

Läs mer

Branschspecifika kunskapsallianser

Projekten ska råda bot på kompetensbrister och bättre anpassa yrkesutbildningarna så att de tillgodoser arbetsmarknaden kompetensbehov inom olika sektorer.

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad (högre utbildning)

Projekten ska bidra till att modernisera, tillgängliggöra och internationalisera den högre utbildningen i partnerländerna.

Läs mer

Kapacitetsuppbyggnad (ungdomsverksamhet)

Initiativen ska främja samarbete och utbyten, förbättra ungdomsverksamheten och se till att den erkänns och stödja nya utbytesprogram för icke-formellt lärande i partnerländerna.

Läs mer

Dela denna sida