Inovacije in dobre prakse

Spodbuja sodelovanje na področju inovacij in izmenjavo dobrih praks za posodobitev in krepitev sistemov izobraževanja, usposabljanja in mladih.

Organizacije, ki prejmejo podporo tega ukrepa, morajo pridobiti nove pristope v izobraževanju in usposabljanju, večjo strokovnost in usposobljenost zaposlenih ter večjo zmogljivost za delo na nacionalni ravni in ravni EU.

Možnosti

Strateška partnerstva

Namenjena so oblikovanju inovativnih praks in skupnih pobud sodelovanja, medsebojnega učenja in izmenjave izkušenj.

Več ...

Koalicije znanja

Cilji koalicij znanja so spodbujanje inovacij v visokošolskem izobraževanju, vzpostavitev novih pristopov do poučevanja in učenja ter spodbujanje podjetništva in izmenjave znanja.

Več ...

Koalicije sektorskih spretnosti

Prizadevajo si odpraviti pomanjkanje znanj in spretnosti na trgu dela, tako da usklajujejo sisteme poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela.

Več ...

Krepitev zmogljivosti – visokošolsko izobraževanje

Ta ukrep je namenjen posodobitvi ter izboljšanju dostopnosti in internacionalizacije visokošolskega izobraževanja v partnerskih državah.

Več ...

Krepitev zmogljivosti – mladi

Ta ukrep podpira pobude, namenjene sodelovanju in izmenjavi mladih, izboljšanju kakovosti in priznavanje mladinskega dela ter spodbujanju novih programov neformalne učne mobilnosti v partnerskih državah.

Več ...

Dajte v skupno rabo to stran