Inovarea și bunele practici

Oportunitățile disponibile pentru proiecte vizând inovarea și schimbul de bune practici urmăresc să modernizeze și să dezvolte sistemele de educație, formare și activități pentru tineret.

Organizațiile beneficiare ar urma să descopere noi abordări în domeniul educației și formării, într-un mediu profesional de calitate sporită, și să-și dezvolte capacitatea de a lucra la nivel european sau internațional.

Oportunitățile din cadrul acțiunii-cheie 2

Parteneriate strategice

Scop: sprijinirea practicilor inovatoare și a inițiativelor comune de promovare a cooperării, a învățării între omologi și a schimbului de experiență.

Detalii

Alianțe ale cunoașterii

Scop: sprijinirea inovării în învățământul superior și în mediul de afaceri, dezvoltarea unor noi abordări în materie de predare și învățare, stimularea spiritului antreprenorial și promovarea schimbului de cunoștințe.

Detalii

Alianțe ale competențelor sectoriale

Scop: acoperirea lacunelor în materie de competențe și adaptarea instituțiilor de educație și formare profesională la nevoile pieței muncii din diferite sectoare și la cererea de noi competențe.

Detalii

Consolidarea capacităților în învățământul superior

Scop: sprijinirea modernizării, a îmbunătățirii accesibilității și a internaționalizării universităților din țările partenere.

Detalii

Consolidarea capacităților în domeniul activităților pentru tineret

Scop: stimularea cooperării și a schimburilor, îmbunătățirea calității activităților pentru tineret și recunoașterea acestora, sprijinirea sistemelor de mobilitate în învățământul non-formal din țările partenere.

Detalii

Distribuie această pagină