Innowacje i dobre praktyki

Możliwości współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk mają służyć modernizacji i poprawie systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

Uczestniczące organizacje powinny skorzystać na nowych sposobach podejścia do kształcenia i szkolenia – ich pracownicy będą mieć możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdolności, zwiększą się zdolności do pracy na szczeblu unijnym lub międzynarodowym.

Akcja 3: Możliwości

Partnerstwa strategiczne

Celem jest wspieranie innowacyjnych praktyk i wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń.

Więcej informacji

Sojusze na rzecz wiedzy

Celem jest wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym i przedsiębiorstwach, opracowanie nowych sposobów podejścia do nauczania i uczenia się, propagowanie przedsiębiorczości i wymiany wiedzy.

Więcej informacji

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych

Celem jest zmniejszenie niedoboru kwalifikacji i lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w zależności od sektora i zapotrzebowania na nowe umiejętności.

Więcej informacji

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Celem jest wspieranie modernizacji, dostępności i umiędzynarodowienia w dziedzinie szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.

Więcej informacji

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Chodzi tu o inicjatywy na rzecz współpracy i wymiany, poprawę jakości i uznawania pracy z młodzieżą oraz wspieranie nowych systemów mobilności w zakresie pozaformalnego uczenia się w krajach partnerskich.

Więcej informacji

Podziel się tą stroną