Innovatie en beproefde methoden

Deze samenwerkingsmogelijkheden hebben tot doel het onderwijs, (beroeps)opleidingen en faciliteiten voor jongen te moderniseren en te versterken.

Deelnemende organisaties krijgen de kans gebruik te maken van innovatieve methoden voor onderwijs en opleiding, een meer professionele aanpak in hun organisatie en meer mogelijkheden om op EU- of internationaal niveau te werken.

Mogelijkheden in het kader van KA2

Strategische partnerschappen

moeten innovatieve werkwijzen en gemeenschappelijke initiatieven voor samenwerking en het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen ondersteunen.

Meer informatie

Kennisallianties

zijn in het leven geroepen om innovatie in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven te ondersteunen, nieuwe lesmethoden te ontwikkelen, ondernemerschap te stimuleren en het delen van kennis te bevorderen.

Meer informatie

Bedrijfstakspecifieke allianties

moeten de kloof tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt dichten.

Meer informatie

Capaciteitsopbouw (hoger onderwijs)

steunt de modernisering, toegankelijkheid en internationalisering van het hoger onderwijs in partnerlanden.

Meer informatie

Capaciteitsopbouw (jeugd)

bestaat uit initiatieven om samenwerking en uitwisseling te stimuleren, de kwaliteit en erkenning van jongerenwerk te verbeteren en nieuwe uitwisselingsprogramma's voor niet-formeel leren in partnerlanden te ondersteunen.

Meer informatie

Deel deze pagina