L-innovazzjoni u l-prattiki t-tajbin

L-opportunitajiet għall-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-iskambju ta' prattiki tajbin huma maħsuba biex jimmodernizzaw u jsaħħu s-sistemi tal-edukazzjoni, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ.

L-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw f'dawn l-opportunitajiet għandhom jibbenefikaw minn approċċi ġodda għall-edukazzjoni u t-taħriġ, ambjent professjonali b’livell ogħla ta’ professjonalità u aktar kapaċi fl-organizzazzjoni tagħhom, u żieda fil-kapaċità li jaħdmu fuq livell tal-UE jew internazzjonali.

Opportunitajiet KA2

Sħubijiet Strateġiċi

Dawn għandhom l-għan li jappoġġjaw prattiki innovattivi u inizjattivi konġunti għall-promozzjoni tal-kooperazzjoni, tat-tagħlim bejn il-pari u tal-iskambji tal-esperjenzi.

Sir af iktar

Alleanzi tal-Għarfien

Maħsuba biex jappoġġjaw l-innovazzjoni fl-edukazzjoni għolja u n-negozji, jiżviluppaw approċċi ġodda għal kif wieħed jgħallem u jitgħallem, jippromwovu l-intraprenditorija, u jippromwovu l-iskambju tal-għarfien.

Sir af iktar

Alleanzi tal-Ħiliet Settorjali

Jindirizzaw id-diskrepanza fil-ħiliet u jtejbu l-adattabilità tas-sistemi tal-ETV għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol skont is-settur u d-domanda għal ħiliet ġodda.

Sir af iktar

Bini tal-Kapaċità (l-edukazzjoni għolja)

Jappoġġja l-modernizzazzjoni, l-aċċessibilità, u l-internazzjonalizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja fil-Pajjiżi Sħab.

Sir af iktar

Bini tal-kapaċità (żgħażagħ)

Jikkonsisti f'inizjattivi maħsuba biex irawmu l-kooperazzjoni u l-iskambji, itejbu l-kwalità u r-rikonoxximent tax-xogħol maż-żgħażagħ u jappoġġjaw skemi ta' mobilità tat-tagħlim mhux formali f'Pajjiżi Sħab.

Sir af iktar

Aqsam din il-paġna