Inovācija un laba prakse

Sadarbības iespējas inovācijas un labas prakses apmaiņas jomā paredz modernizēt un nostiprināt izglītības, apmācības un jaunatnes jomas.

Organizācijām, kuras izmanto šīs iespējas, apgūs jaunas pieejas izglītības un apmācības sfērā, iegūs profesionālāku darba vidi un nostiprinās spēju strādāt Eiropas vai starptautiskā līmenī.

Iespējas 2. pamatdarbības ietvaros

Stratēģiskas partnerības

Šīs partnerības tiecas atbalstīt inovatīvu praksi un kopīgas iniciatīvas, lai sekmētu sadarbību, savstarpējas mācības un pieredzes apmaiņu.

Lasiet vēl

Zināšanu apvienības

Tās tiek veidotas, lai atbalstītu inovāciju augstākajā izglītībā un uzņēmumos, attīstītu jaunas pieejas izglītībā un apmācībā un veicinātu dalīšanos zināšanās.

Lasiet vēl

Nozaru prasmju apvienības

Mērķis ir cīnīties pret prasmju deficītu, pielāgojot profesionālās izglītības un apmācības sistēmas darba tirgus specifiskajām vajadzībām dažādās nozarēs un pieprasījumam pēc jaunām prasmēm.

Lasiet vēl

Kapacitātes stiprināšana (augstākā izglītība)

Atbalsta augstākās izglītības modernizēšanu, pieejamību un internacionalizāciju partnervalstīs.

Lasiet vēl

Kapacitātes stiprināšana (jaunatne)

Iniciatīvas, kas paredz rosināt sadarbību un apmaiņu, uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti un atzīšanu un atbalstīt jaunus neformālās mācību mobilitātes mehānismus partnervalstīs.

Lasiet vēl

Kopīgot šo lapu