Inovacijos ir geroji patirtis

Bendradarbiavimo siekiant inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi galimybės skirtos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemoms modernizuoti ir stiprinti.

Šiomis galimybėmis besinaudojančioms organizacijoms turėtų būti naudingi nauji švietimo ir mokymo būdai, profesionalesnė ir didesnių pajėgumų profesionali aplinka jose pačiose bei didesni pajėgumai dirbti ES ir tarptautiniu lygmeniu.

 

Galimybės pagal 2 pagrindinį veiksmą

Strateginės partnerystės

Siekiama remti novatorišką praktiką ir bendras iniciatyvas skatinant bendradarbiavimą, tarpusavio mokymąsi ir keitimąsi patirtimi.

Daugiau informacijos

Žinių sąjungos

Jos skirtos remti aukštojo mokslo ir verslo inovacijas, rengti naujus mokymo ir mokymosi būdus, skatinti verslumą ir dalijimąsi žiniomis.

Daugiau informacijos

Sektorių įgūdžių sąjungos

Jos skirtos mažinti įgūdžių trūkumą ir gerinti profesinio mokymo sistemų pritaikomumą konkrečių sektorių darbo rinkos poreikiams ir naujų įgūdžių paklausai.

Daugiau informacijos

Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje

Remiamas aukštojo mokslo šalyse partnerėse modernizavimas, prieinamumas ir tarptautinimas.

Daugiau informacijos

Gebėjimų stiprinimo projektai jaunimo srityje

Vykdomos iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti bendradarbiavimą ir mainus, darbo su jaunimu kokybę ir pripažinimą, remti naujus judumo neformaliojo mokymosi tikslais mechanizmus šalyse partnerėse.

Daugiau informacijos

Bendrinti šį puslapį