Nuálaíocht agus dea-chleachtais

Is chun córais oideachais, oiliúna agus córais don óige a neartú agus a nuachóiriú a cheaptar deiseanna chun comhar a dhéanamh i dtaca leis an nuálaíocht agus le dea-chleachtais a mhalartú.

Na heagraíochta sin a bheidh páirteach sna deiseanna seo, seasfaidh leo na modhanna nua i leith an oideachais agus na hoiliúna, timpeallacht oibre níos gairmiúla agus níos cumasaí laistigh dá n-eagraíocht féin, agus cumas níos fearr feidhmiú ar leibhéal an Aontais Eorpaigh nó ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Deiseanna KA2

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha

Is é is aidhm dóibh seo tacú le cleachtais nuálacha agus tionscnaimh chomhpháirteacha agus an comhar, an phiarfhoghlaim, agus malartuithe taithí a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais

Comhghuaillíochtaí Eolais

Deartar iad seo chun tacú leis an nuálaíocht san ardoideachas agus i gcúrsaí gnó chun modhanna nua a fhorbairt i leith an teagaisc agus na foghlama, agus an fhiontraíocht agus roinnt an eolais a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais

Comhaontais Scileanna idir Earnálacha

Dul i ngleic le bearnaí sna scileanna agus feabhas a chur ar inoiriúnaitheacht na gcóras VET i dtaca le riachtanais an mhargaidh saothair in earnálacha sonracha, agus leis an éileamh atá ar scileanna nua.

Tuilleadh eolais

Fothú acmhainní (an t-ardoideachas)

Tacaíonn seo le nuachóiriú, inrochtaineacht, agus idirnáisiúnú an ardoideachais sna Tíortha Comhpháirteacha.

Tuilleadh eolais

Fothú acmhainní (an óige)

Tionscnaimh arb aidhm dóibh an comhar agus malartuithe a chothú, feabhas a chur ar cháilíocht na hoibre don óige agus ar an aitheantas a thugtar don obair sin, agus tacú le scéimeanna nua soghluaisteachta don fhoghlaim neamhfhoirmiúil sna Tíortha Comhpháirteacha.

Tuilleadh eolais

Comhroinn an leathanach seo