Innovointi ja hyvät käytännöt

Innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa edistävien yhteistyömahdollisuuksien tavoitteena on nykyaikaistaa ja vahvistaa koulutus- ja nuorisoalaa.

Osallistujaorganisaatioiden odotetaan hyötyvän uusista lähestymistavoista koulutukseen, tehokkaammasta ja ammattimaisemmasta organisaation sisäisestä toimintaympäristöstä sekä paremmista ammatillisista valmiuksista toimia EU:n tai maailmanlaajuisella tasolla.

Avaintoimen 2 mahdollisuudet

Strategiset kumppanuushankkeet

Strategisilla kumppanuushankkeilla tuetaan innovatiivisia käytäntöjä ja yhteisiä aloitteita, joilla edistetään yhteistyötä, vertaisoppimista ja kokemusten vaihtoa.

Lisätietoa

Tietoyhteenliittymät

Tietoyhteenliittymien tarkoituksena on tukea innovointia korkeakoulutuksessa ja yritysmaailmassa, luoda uusia lähestymistapoja opettamiseen ja opiskeluun sekä edistää yrittäjyyttä ja tiedon jakamista.

Lisätietoa

Alakohtaiset osaamisyhteenliittymät

Alakohtaisten osaamisyhteenliittymien tavoitteena on korjata osaamisvajeita ja parantaa ammatillisten koulutusjärjestelmien kykyä vastata työmarkkinoiden alakohtaisiin tarpeisiin ja uusien taitojen kysyntään.

Lisätietoa

Valmiuksien parantaminen korkeakoulutuksen alalla

Hankkeilla tuetaan kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

Lisätietoa

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

Nuorisoalalla toteutettavien kapasiteetin vahvistamishankkeiden tavoitteena on edistää yhteistyötä ja vaihtoja, parantaa nuorisotyön laatua ja tunnustamista sekä tukea epävirallista oppimista koskevia liikkuvuuden järjestelmiä kumppanimaissa.

Lisätietoa

Jaa tämä sivu