Innovatsioon ja head tavad

Innovatsiooni ja heade tavade vahetamise alaste koostöövõimaluste eesmärk on haridus-, koolitus- ja noorsoosüsteemide ajakohastamine ja tugevdamine.

Nendes projektides osalevad organisatsioonid peaksid kasu saama uutest lähenemisviisidest haridusele ja koolitusele, võimekamast ja professionaalsemast organisatsioonisisesest töökeskkonast ning paremast suutlikkusest töötada ELi või rahvusvahelisel tasandil.

2. põhimeetmega seotud võimalused

Strateegilised partnerlused

Nende eesmärk on toetada innovatiivseid lahendusi ja ühiseid algatusi koostöö, vastastikuse õppimise ja kogemuste vahetamise edendamiseks.

Lisateave

Teadmusühendused

Teadmusühendused on loodud selleks, et toetada innovatsiooni kõrghariduses ja ettevõtluses, töötada välja uusi lähenemisviise õpetamisele ja õppimisele ning edendada ettevõtlust ja teadmiste jagamist.

Lisateave

Valdkondlike oskuste ühendused

Need ühendused püüavad lahendada oskustöötajate nappuse probleemi ning aitavad kohandada kutseharidus- ja -koolitussüsteeme vastavalt sektoripõhistele tööturuvajadustele ja nõudlusele uute oskuste järele.

Lisateave

Suutlikkuse suurendamine (kõrgharidus)

Sellega toetatakse partnerriikides kõrghariduse valdkonna ajakohastamist ning ligipääsetavamaks ja rahvusvahelisemaks muutumist.

Lisateave

Suutlikkuse suurendamine (noored)

See hõlmab algatusi, mille eesmärk on hõlbustada koostööd ja vahetusi, täiustada noorsootöö kvaliteeti ja tunnustamist ning toetada uusi mitteformaalseid õpirändekavasid partnerriikides.

Lisateave

Jaga seda lehte