Innovation og god praksis

Det er hensigten med samarbejdsaktiviteterne inden for innovation og udveksling af god praksis at modernisere og uddannelsessystemer og ordninger for unge.

Aktiviteterne skal føre til, at de deltagende organisationer får gavn af nye metoder inden for uddannelse, et mere professionelt og kompetent internt fagligt miljø og en bedre evne til at arbejde på EU-niveau eller internationalt.

Muligheder inden for nøgleaktion 2

Strategiske partnerskaber

Strategiske partnerskaber understøtter innovativ praksis og fælles initiativer til fremme af samarbejde, peerlæring og erfaringsudveksling.

Få mere at vide

Videnalliancer

Videnalliancer understøtter innovation på de videregående uddannelser og i erhvervslivet, udvikler nye metoder inden for undervisning og læring og fremmer iværksætteri og vidensdeling.

Få mere at vide

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer

Alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer arbejder på at fremme den nødvendige opkvalificering af arbejdsstyrken og tilpasse erhvervsuddannelserne til arbejdsmarkedets sektorspecifikke behov og efterspørgslen efter nye kompetencer.

Få mere at vide

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse

Kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse understøtter moderniseringen af, adgangen til og internationaliseringen af de videregående uddannelser i partnerlande.

Få mere at vide

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet

Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet har til formål at styrke samarbejde og udveksling, forbedre kvaliteten og anerkendelsen af ungdomsarbejde og understøtte nye, ikke-formelle læringsophold i partnerlande.

Få mere at vide

Del denne side