Inovace a osvědčené postupy

Možnosti spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů s cílem modernizovat a posílit vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží.

Organizace realizující tyto projekty by měly využít nových přístupů ke vzdělávání a odborné přípravě a profesionálnějšího a vyspělejšího pracovního prostředí ve své organizaci a získat výraznější schopnosti pracovat na úrovni EU nebo v mezinárodním měřítku.

Příležitosti v rámci klíčové akce č. 2

Strategická partnerství

Cílem je podpořit inovační postupy a společné iniciativy na podporu spolupráce, vzájemného učení a výměny zkušeností.

Další informace

Znalostní aliance

Podporují inovace v oblasti vysokoškolského vzdělávání a podnikání, vyvíjejí nové přístupy k výuce a učení, rozvíjejí podnikatelského ducha a podporují sdílení znalostí.

Další informace

Aliance odvětvových dovedností

Řeší nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a zvyšují adaptabilitu systémů odborného vzdělávání na vývoj potřeb na trhu práce v jednotlivých odvětvích a na poptávku po nových dovednostech.

Další informace

Budování kapacit (v postsekundárním vzdělávání)

Podporují modernizaci, dostupnost a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích.

Další informace

Budování kapacit (v oblasti mládeže)

Zahrnuje iniciativy zaměřené na podporu spolupráce a výměn mládeže, na zkvalitnění a uznávání práce s mládeží a na podporu nových programů mobility v oblasti neformálního učení v partnerských zemích.

Další informace

Sdílej tuto stránku