Иновации и добри практики

Възможностите за сътрудничество за иновации и обмен на добри практики са разработени с цел модернизиране и укрепване на системите за образование, обучение и младеж.

Организациите, участващи в тези възможности, ще се възползват от новите подходи в сферата на образованието и обучението, от по-добра професионална среда в тяхната организация и по-добър капацитет за работа на европейско или международно равнище.

Възможности по ключово действие 2

Стратегически партньорства

Имат за цел подпомагане на новаторски практики и съвместни инициативи за насърчаване на сътрудничеството, партньорските обучения и обмена на опит.

Научете повече

Алианси на познанията

Подпомагане на иновации във висшето образование и бизнеса, разработване на нови подходи за преподаване и обучение, насърчаване на предприемачеството, както и на обмена на знания.

Научете повече

Секторни алианси на уменията

Справяне с недостига на умения и подобряване на приспособимостта на системите за професионално образование и обучение към специфичните нужди на трудовия пазар в определени сектори и търсенето на нови умения.

Научете повече

Изграждане на капацитет (висше образование)

Подпомагане на модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование в страните партньори.

Научете повече

Изграждане на капацитет (младеж)

Инициативи за стимулиране на сътрудничеството и обмените, подобряване на качеството и признаването на младежката работа и подпомагане на нови схеми за мобилност в сферата на неформалното образование в страните партньори.

Научете повече

Споделете тази страница