Krepitev zmogljivosti – mladi

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Namen

Projekti krepitve zmogljivosti na področju mladine so namenjeni:

 • spodbujanju sodelovanja in izmenjav med državami programa Erasmus+ in partnerskimi državami
 • izboljšanju kakovosti in priznavanju mladinskega dela, neformalnega učenja in prostovoljstva v partnerskih državh ter krepitvi sinergije med izobraževalnimi sistemi in trgom dela
 • spodbujanju novih shem in programov mobilnosti za neformalno učenje
 • spodbujanju mednarodne mobilnosti za neformalno učenje med državami programa in partnerskimi državami, s ciljno usmerjenostjo v mlade z manj priložnostmi

Projekti krepitve zmogljivosti bi morali izvajati dejavnosti, ki:

 • spodbujajo strateško sodelovanje med mladinskimi organizacijami in javnimi organi (v partnerskih državah)
 • spodbujajo sodelovanje med mladinskimi organizacijami in organizacijami na področju izobraževanja ter gospodarstvom in trgom dela
 • krepijo zmogljivosti mladinskih organizacij in organov
 • krepijo zmogljivosti upravljanja, vodenja in inovacije ter internacionalizacijo mladinskih organizacij
 • uvajajo, preskušajo in izvajajo prakse mladinskega dela, denimo poklicni razvoj in neformalno učenje
 • spodbujajo nove oblike usposabljanja in nove pristope k mladinskemu delu
 • krepijo sodelovanje, mreženje in vzajemno učenje in s tem izboljšujejo upravljanje mladinskih organizacij

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča organizacijam, da izvajajo projekte, ki:

 • spodbujajo dialog, sodelovanje, mreženje in izmenjavo dobrih praks
 • organizirajo obsežne dogodke za mlade (največ dvodnevne)
 • organizirajo kampanje za obveščanje in osveščanje
 • razvijajo informacijska, komunikacijska in medijska orodja
 • razvijajo metode, orodja in gradiva za mladinsko delo, učne programe, module usposabljanja in dokumente (denimo Youthpass)
 • ustvarjajo nove oblike izvajanja mladinskega dela in zagotavljanja usposabljanja in podpore

Razlikujemo med dvema vrstama projektov krepitve zmogljivosti:

 • standardni projekti krepitve zmogljivosti (države iz regij 5–13), namenjeni krepitvi zmogljivosti organizacij, lahko vsebujejo mobilnost
 • projekti v okviru programa Okno za mlade Zahodnega Balkana (države iz regije 1), namenjeni povečanju zmogljivosti organizacij z izvajanjem mobilnosti (po možnosti dopolnjeni z dejavnostmi krepitve zmogljivosti).

Dejavnosti mobilnosti zajemajo:

Delovanje

Organizacije se lahko prijavijo v okviru konzorcija, ki ga sestavljajo najmanj tri organizacije iz treh različnih držav, od katerih mora biti ena država programa Erasmus+ in ena upravičena partnerska država.

Dodatne informacije

Projekti morajo trajati od 9 mesecev do 2 let. Izpolnjevati morajo različna dodatna merila upravičenosti. Več informacij o posameznih merilih vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Natančnejše informacije o možnostih krepitve zmogljivosti vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se lahko obrnete na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Dajte v skupno rabo to stran