Consolidarea capacităților în domeniul activităților pentru tineret

Cum puteți participa

Organizațiile interesate să depună cerere de finanțare trebuie să se adreseze Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Proiectele de consolidare a capacităților în domeniul tineretului vizează:

 • încurajarea cooperării între țările participante la program și țările partenere
 • îmbunătățirea calității și recunoașterii activităților pentru tineret, a învățării non-formale și a voluntariatului în țările partenere și creșterea sinergiilor cu sistemele de educație și cu piața muncii
 • stimularea dezvoltării de noi sisteme și programe de mobilitate în scopul învățării non-formale
 • promovarea mobilității transnaționale în scopul învățării non-formale între țările participante la program și țările partenere, acordând o atenție sporită tinerilor defavorizați.

Proiectele de consolidare a capacităților ar trebui să pună accent pe activități care:

 • promovează cooperarea strategică între organizațiile de tineret și autoritățile publice (în țările partenere)
 • promovează cooperarea între organizațiile de tineret și organizațiile din domeniul educației, precum și între acestea și reprezentanții întreprinderilor și piața muncii
 • consolidează capacitățile organizațiilor de tineret și ale autorităților
 • îmbunătățesc gestionarea, guvernanța, capacitatea de inovare și internaționalizarea organizațiilor de tineret
 • lansează, testează și pun în aplicare practici privind activitățile pentru tineret, cum ar fi dezvoltarea profesională și învățarea informală
 • promovează noi modalități de formare și noi abordări privind activitățile pentru tineret
 • stimulează cooperarea, crearea de rețele și activitățile de învățare reciprocă în vederea unei mai bune gestionări a organizațiilor de tineret.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă organizațiilor posibilitatea de a implementa proiecte care își propun:

 • să încurajeze dialogul strategic, cooperarea, crearea de rețele și schimbul de bune practici
 • să organizeze evenimente pentru tineret la scară largă (pe durata a maxim 2 zile)
 • să organizeze campanii de informare și sensibilizare
 • să dezvolte instrumente mediatice, de informare și comunicare
 • să dezvolte metode, instrumente, materiale, programe de studiu, module de formare și instrumente de documentare (cum ar fi Youthpass)
 • să creeze noi forme de punere în aplicare a activităților pentru tineret și să furnizeze formare și sprijin.

Există două tipuri de proiecte de consolidare a capacităților:

 • proiecte standard de consolidare a capacităților (regiunile 5-13), care vizează creșterea capacității organizațiilor și care pot include activități de mobilitate
 • proiecte pentru crearea unui ghișeu unic pentru tineret în Balcanii de Vest (regiunea 1), care vizează creșterea capacității organizațiilor prin punerea în aplicare a unor activități de mobilitate, eventual completate de activități de consolidare a capacităților.

Activitățile de mobilitate pot include:

Cum funcționează

Organizațiile care doresc să depună cerere de finanțare trebuie să facă acest lucru ca parte a unui consorțiu compus din cel puțin 3 organizații din 3 țări diferite, din care una trebuie să fie o țară participantă la program și una țară parteneră eligibilă.

Detalii practice

Durata proiectelor este de la 9 luni până la 2 ani. Există diferite criterii suplimentare de eligibilitate. Puteți citi mai multe detalii despre acestea în Ghidul programului.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate să depună cerere de finanțare trebuie să se adreseze Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la oportunitățile de consolidare a capacităților. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Distribuie această pagină