Capaciteitsopbouw (jeugd)

Hoe meld ik me aan?

Informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op de website van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wat is het doel?

Het doel van capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken is:

 • samenwerking en uitwisseling tussen programma- en partnerlanden stimuleren
 • de kwaliteit en erkenning van jeugdwerk, niet-formeel leren en vrijwilligerswerk in partnerlanden verbeteren en de synergie met onderwijsstelsels en de arbeidsmarkt verbeteren
 • stelsels en programma's voor niet-formele leermobiliteit stimuleren
 • transnationale niet-formele leermobiliteit tussen programma- en partnerlanden bevorderen, met bijzondere aandacht voor kansarme groepen

Capaciteitsopbouwprojecten moeten:

 • de strategische samenwerking tussen jongerenorganisaties en openbare instanties (in partnerlanden) bevorderen
 • de samenwerking tussen jongeren- en onderwijsorganisaties, bedrijven en de arbeidsmarkt stimuleren
 • de capaciteit van jongerenorganisaties en autoriteiten opbouwen
 • het beheer, bestuur, innovatievermogen en internationalisatie van jongerenorganisaties verbeteren
 • praktijken voor jeugdwerk, zoals professionele ontwikkeling en informeel leren lanceren, testen en uitvoeren
 • nieuwe vormen van opleidingen en nieuwe manieren om jeugdwerk aan te pakken bevorderen
 • samenwerking, netwerken en "peer learning" stimuleren om het beheer van jongerenorganisaties te verbeteren

Welke mogelijkheden zijn er?

Erasmus+ biedt organisaties de mogelijkheid om projecten uit te voeren waarmee zij:

 • beleidsdialogen, samenwerking, netwerken en de uitwisseling van goede werkwijzen aanmoedigen
 • grootschalige jongerenevenementen organiseren (die tot twee dagen duren)
 • voorlichtingscampagnes organiseren
 • informatie- en communicatiemiddelen en mediatools ontwikkelen
 • jeugdwerkmethoden, hulpmiddelen, materialen, curricula, opleidingsmodules en documentatie-instrumenten (zoals Youthpass) ontwikkelen
 • nieuwe vormen van jeugdwerk creëren en opleidingen en ondersteuning bieden

Er zijn twee soorten projecten voor capaciteitsopbouw:

 • Standaardprojecten voor capaciteitsopbouw (regio's 5-13) voor capaciteitsopbouw bij organisaties, waar ook mobiliteitsactiviteiten onder kunnen vallen, en
 • Western Balkans Youth Window-projecten (regio 1) voor capaciteitsopbouw bij organisaties door mobiliteitsactiviteiten (eventueel aangevuld door activiteiten voor capaciteitsopbouw).

De mobiliteitsactiviteiten kunnen bestaan uit:

Hoe werkt het?

Geïnteresseerde organisaties kunnen een aanvraag indienen als zij deel uitmaken van een consortium van ten minste drie organisaties uit drie verschillende landen, waarvan er één in een programmaland en één in een in aanmerking komend partnerland gevestigd moet zijn.

Wat u nog meer moet weten

Projecten moeten 9 maanden tot 2 jaar duren. Er gelden diverse extra selectiecriteria. Meer informatie over deze criteria vindt u in de Erasmus+-programmagids.

Hoe aanvragen?

Informatie over het indienen van een aanvraag vindt u op de website van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

U vindt meer informatie in de Erasmus+-programmagids en op de website van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Heeft u dan nog vragen, neem dan contact op met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Deel deze pagina