Projekti izgradnje kapaciteta (mladi)

Kako se prijaviti

Organizacije koje se žele prijaviti trebaju posjetiti web-mjesto Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Što je cilj?

Projekti jačanja kapaciteta u području mladih imaju za cilj:

 • poticati suradnju i razmjenu među državama sudionicama u programu i partnerskim zemljama
 • unaprijediti kvalitetu i priznavanje rada s mladima, neformalnog učenja i volontiranja u partnerskim zemljama te potaknuti sinergije s obrazovnim sustavima i tržištem rada
 • poticati nove sustave i programe mobilnosti za neformalno učenje
 • promicati transnacionalnu mobilnost u području neformalnog učenja među državama sudionicama u programu i partnerskim zemljama s naglaskom na osobe slabijeg imovinskog stanja.

Projekti jačanja kapaciteta trebaju se usmjeriti na aktivnosti kojima se:

 • promiče strateška suradnja organizacija mladih i tijela javne vlasti (u partnerskim zemljama)
 • promiče suradnja organizacija mladih s jedne strane i obrazovnih ustanova te poduzeća i tržišta rada s druge strane
 • jačaju kapaciteti organizacija mladih i nadležnih tijela
 • unapređuju vođenje, upravljanje, kapacitet za inovacije i internacionalizacija u organizacijama mladih
 • pokreću, testiraju i provode različite prakse rada s mladima, primjerice stručno usavršavanje i neformalno učenje
 • promiču novi oblici osposobljavanja i novi pristupi radu s mladima
 • promiču suradnja, umrežavanje i uzajamno učenje od kolega kako bi se unaprijedilo upravljanje organizacijama mladih.

Koje mogućnosti postoje?

U okviru programa Erasmus+ organizacije dobivaju priliku provoditi programe čiji je cilj:

 • poticati dijalog o politici, suradnju, umrežavanje i razmjenu najbolje prakse
 • organizirati velike događaje za mlade (u trajanju do dva dana)
 • organizirati kampanje informiranja i jačanja svijesti
 • razvijati informacijske, komunikacijske i medijske alate
 • razvijati metode, alate, materijale, nastavne programe, module osposobljavanja te instrumente za dokumentiranje u radu s mladima (kao što je Youthpass)
 • osmisliti nove oblike rada s mladima te načine osposobljavanja i pružanja potpore.

Dvije su glavne vrste projekata jačanja kapaciteta:

 • standardni projekti jačanja kapaciteta (Regije 5 – 13) koji su usmjereni na jačanje kapaciteta organizacija i mogu uključivati aktivnosti mobilnosti te
 • projekti pod nazivom „Prozor za mlade zapadnog Balkana”(Regija 1) koji su usmjereni na jačanje kapaciteta organizacija s pomoću aktivnosti mobilnosti (moguće ih je upotpuniti aktivnostima za jačanje kapaciteta).

Aktivnosti mobilnosti koje se mogu provoditi uključuju sljedeće:

Kako to funkcionira?

Organizacije koje se žele prijaviti moraju to učiniti kao dio konzorcija od barem tri organizacije iz tri različite države, od kojih jedna mora biti država sudionica u programu, a jedna prihvatljiva partnerska zemlja.

Što još treba znati?

Projekti mogu trajati od 9 mjeseci do 2 godine. Postoje različiti dodatni kriteriji prihvatljivosti. Više informacija o tim kriterijima može se pronaći u Vodiču programa.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti trebaju posjetiti web-mjesto Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o mogućnostima u području jačanja kapaciteta, ali se više informacija o postupku prijave može dobiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za više informacija možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Podijelite ovu stranicu