Budování kapacit (v oblasti mládeže)

Co je cílem?

Projekty budování kapacit v oblasti mládeže mají za cíl:

 • podpořit spolupráci a výměny mezi programovými a partnerskými zeměmi
 • zvýšit kvalitu a rozšířit uznávání práce s mládeží, neformálního učení a dobrovolnictví v partnerských zemích a zintenzivnit synergie s ostatními vzdělávacími systémy a trhem práce
 • podpořit nové režimy a programy mobility v oblasti neformálního učení a
 • prosazovat nadnárodní mobilitu v oblasti neformálního učení mezi programovými a partnerskými zeměmi a soustředit se při tom na účastníky ze znevýhodněného prostředí

Projekty v oblasti budování kapacit by se měly zaměřit na projekty, které:

 • podporují strategickou spolupráci mezi mládežnickými organizacemi a veřejnými orgány (v partnerských zemích)
 • podporují spolupráci mezi mládežnickými a vzdělávacími organizacemi, jakož i podnikatelským sektorem a trhem práce
 • budují kapacity mládežnických organizací a orgánů
 • zlepšují řízení, správu, inovační schopnosti a internacionalizaci mládežnických organizací
 • zavádějí, testují a uplatňují metody práce s mládeží, např. profesní rozvoj, neformální učení
 • podporují nové formy odborné přípravy a nové přístupy v práci s mládeží
 • podporují spolupráci, vytváření sítí a vzájemné učení jako formy kvalitnějšího řízení mládežnických organizací

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí organizacím příležitost realizovat projekty s cílem:

 • podpořit politický dialog, spolupráci, vytváření sítí a výměny osvědčených postupů
 • uspořádat větší akce pro mládež (až na dva dny)
 • uspořádat informační a osvětové kampaně
 • vytvořit informační, komunikační a mediální nástroje
 • vyvinout metody, nástroje a materiály pro práci s mládeží a vypracovat plány práce s mládeží, vzdělávací moduly a dokumentační nástroje, jako je pas mládeže (Youthpass)
 • vyvinout nové formy práce s mládeží a poskytovat odbornou přípravu a související podporu

Existují dva hlavní typy projektů budování kapacit:

 • standardní projekty budování kapacit (regiony 5–13), jejichž cílem je zvýšit kapacitu organizací a jež mohou zahrnovat činnosti v oblasti mobility
 • mládežnické projekty západního Balkánu (region 1), které mají za cíl posílit kapacitu organizací prostřednictvím činností v oblasti mobility (případně doplněnými činnostmi v oblasti budování kapacit)

Je možné realizovat tyto činnosti v oblasti mobility:

Jak to funguje?

Organizace, které mají zájem o účast, musejí být součástí konsorcia minimálně tří organizací ze tří různých zemí, z nichž jedna musí být programová země a jedna způsobilá partnerská země.

Co byste ještě měli vědět

Projekty by měly trvat 9 měsíců až 2 roky. Kromě toho existují i další kritéria způsobilosti. Další informace o těchto kritériích najdete v příručce k programu Erasmus+.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, se mohou obrátit na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o příležitostech týkajících se budování kapacit je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, se můžete obrátit na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Sdílej tuto stránku