Izgradnja kapaciteta (visoko obrazovanje)

How to Apply

Prijave treba poslati putem interneta u okviru jednog od godišnjih poziva na podnošenje prijedloga koji objavljuje Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Koji je cilj?

Projekti za izgradnju kapaciteta u području visokog obrazovanja transnacionalni su projekti suradnje koji se temelje na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno među ustanovama visokog obrazovanja iz država obuhvaćenih Programom i prihvatljivih partnerskih država.

Cilj tih projekata jest potpora prihvatljivim partnerskim državama u sljedećim aktivnostima:

 • modernizacija, internacionalizacija i povećanje pristupa visokom obrazovanju
 • otklanjanje izazova s kojima se suočavaju njihove ustanove i sustavi visokog obrazovanja
 • povećanje suradnje s EU-om
 • dobrovoljno usklađivanje s razvojnim tendencijama u visokom obrazovanju u EU-u te
 • promicanje osobnih kontakata, međukulturne osviještenosti i razumijevanja.

To se provodi u kontekstu dvaju ključnih političkih dokumenata i politike definirane četirima komplementarnim financijskim instrumentima;

Koje mogućnosti postoje?

Erasmus+ organizacijama iz prihvatljivih partnerskih država, a uglavnom je riječ o ustanovama visokog obrazovanja (HEI), pruža mogućnost promicanja suradnje kroz aktivnosti kojima se ostvaruje:

 • poboljšanje kvalitete visokog obrazovanja i njegovo usklađivanje s potrebama tržišta rada,
 • poboljšanje razine vještina u HEI-ovima kroz nove obrazovne programe,
 • jačanje kapaciteta za upravljanje i inovacije te internacionalizaciju,
 • izgradnja kapaciteta nacionalnih tijela za modernizaciju njihovih vlastitih sustava visokog obrazovanja te
 • poticanje regionalne integracije i suradnje diljem različitih regija u svijetu.

Projekti za izgradnju kapaciteta obično su usmjereni na jednu od tri glavne aktivnosti:

 • aktivnosti za razvoj kurikuluma
 • modernizacija upravljanja HEI-ovima i sustavima
 • jačanje odnosa između visokog obrazovanja i šireg gospodarskog i socijalnog okruženja

Organizacije mogu birati između dvije vrste projekata:

 1. zajedničkih projekata, kojima se nastoji poduprijeti organizacije iz partnerskih država (razvojem kurikuluma, modernizacijom upravljanja itd.) te
 2. strukturnih projekata, kojima se nastoji ojačati sustave visokog obrazovanja i promicati reforme na nacionalnoj i/ili regionalnoj razini.

Kako funkcionira?

Organizacije koje se namjeravaju prijaviti moraju to učiniti kao dio konzorcija. Ako je riječ o projektima koji se odnose na jednu partnersku državu, konzorcij načelno mora obuhvaćati tri države sudionice u Programu te:

 • barem jedan HEI iz svake države članice programa koja sudjeluje
 • najmanje tri HEI-ja iz partnerske države
 • najmanje onoliko HEI-ja iz partnerske države koliko je prijavljeno HEI-ja iz države članice programa

Na projektima koji se odnose na više partnerskih država moraju biti uključene barem dvije prihvatljive partnerske države i barem tri države sudionice u Programu. Konzorcij načelno mora obuhvaćati:

 • najmanje jedan HEI iz svake države članice programa koja sudjeluje
 • najmanje dva HEI-ja iz svake partnerske države koja sudjeluje
 • najmanje onoliko HEI-ja iz partnerske države koliko je prijavljeno HEI-ja iz države članice programa

Prihvatljive partnerske države jesu one iz regija 1 – 4 i 6 – 11. Na projektima koji obuhvaćaju regiju 8 (Latinska Amerika) moraju sudjelovati barem dvije partnerske države iz regije, a na projektima u kojima sudjeluje Ruska federacija (regija 4) mora sudjelovati barem jedna partnerska država iz neke druge regije. Na svim strukturnim projektima mora sudjelovati i ministarstvo nadležno za obrazovanje u partnerskoj državi.

Konzorcij mora voditi podnositelj prijave – organizacija koja podnosi prijedlog u ime partnera – koji je odgovoran za ukupnu provedbu projekta. Prijavitelj mora biti:

 • ustanova visokog obrazovanja (u idealnom slučaju iz partnerske države),
 • udruga ili organizacija ustanova visokog obrazovanja i,
 • u slučaju strukturnih projekata, pravno priznata nacionalna ili međunarodna organizacija rektora, učitelja ili studenata.

Organizacije iz Libije, Sirije i Ruske federacije ne mogu biti prijavitelji.

Partneri na projektu mogu biti ustanove visokog obrazovanja ili bilo kakve druge javne ili privatne organizacije koje djeluju na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima. Te organizacije mogu sudjelovati kao:

 • puni partneri, koji aktivno sudjeluju u projektu i odgovaraju prijavitelju te
 • pridruženi partneri, koji pridonose posebnim zadacima ili aktivnostima.

Pridruženi partneri ne smatraju se dijelom konzorcija te stoga nemaju pravo na eventualnu financijsku potporu projekta.

Što još treba znati?

Projekti za izgradnju kapaciteta obično su usmjereni na tri glavne aktivnosti:

 • aktivnosti za razvoj kurikuluma
 • modernizaciju upravljanja ustanovama i sustavima visokog obrazovanja
 • jačanje odnosa između visokog obrazovanja i šireg gospodarskog i socijalnog okruženja

Projekti obično traju 2 do 3 godine, a dodjeljuju se sredstva u rasponu od 500 000 do milijun eura. Sredstva se mogu utrošiti za pokrivanje troškova osoblja, putovanja, boravka, opreme i aktivnosti podugovaranja.

Visoka učilišta osnovana u državama sudionicama u Programu moraju biti nositelji valjane Povelje Erasmus za visoko obrazovanje.

Projekti usmjereni na regije 1, 2 ili 3 mogu uključivati i poseban potprogram za mobilnost koji studentima i osoblju omogućuje studiranje, osposobljavanje ili poučavanje u inozemstvu. Međutim, neće svi projekti dobiti sredstva za potprogram za mobilnost, stoga taj potprogram ne bi trebao ograničiti ukupno ostvarivanje ciljeva projekta.

Kako se prijaviti?

Prijave treba poslati putem interneta u okviru jednog od godišnjih poziva na podnošenje prijedloga koji objavljuje Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o mogućnostima za izgradnju kapaciteta, iako je više informacija o postupku prijave moguće dobiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Dodatne informacije možete zatražiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Ako dolazite iz države u regijama 1, 2, 3, 4 i 7 ili ste zainteresirani za suradnju s institucijama iz jedne od tih država, preporučujemo da se obratite nacionalnom uredu za Erasmus+ u toj partnerskoj državi.

Ako dolazite iz države članice Programa, možete se obratiti i međunarodnoj kontaktnoj točki za Erasmus+ u svojoj nacionalnoj agenciji.