Ideella europeiska idrottsevenemang

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Vad går det ut på?

Syftet med ideella europeiska idrottsevenemang är att få fler att utöva idrott, fysisk aktivitet och frivilligverksamhet.

Evenemangen ska också öka kunskapen om idrottens roll för social inkludering, lika möjligheter och hälsa.

Vilka möjligheter finns?

Erasmus+ stöder insatser som

Mer specifikt kan det vara att

  • planera ett evenemang
  • anordna utbildning inför ett evenemang
  • arrangera själva evenemanget
  • anordna sidoverksamhet till ett idrottsevenemang (t.ex. konferenser och seminarier)
  • följa upp evenemanget med utvärderingar eller ta fram långsiktiga program
  • informera om temat för evenemanget.

Hur går det till?

Ansökan måste skickas in av en organisation från ett programland. Det kan vara

  • myndigheter med ansvar för idrottsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå
  • idrottsorganisationer på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå
  • samordnare för ett nationellt evenemang som anordnas inom ramen för ett europeiskt idrottsevenemang.

Evenemang i samband med den europeiska idrottsveckan måste antingen arrangeras samtidigt i minst tre programländer eller i ett land med deltagare från tre olika programländer.

Evenemang som inte är kopplade till den europeiska idrottsveckan måste antingen arrangeras i ett land med deltagare från 10 olika programländer eller arrangeras samtidigt i flera länder med deltagare från minst 10 olika programländer.

Vad mer behöver jag veta?

Projekten kan pågå i upp till ett år, från planering till uppföljning av evenemanget.

Det går inte att söka bidrag för professionella idrottstävlingar eller idrottstävlingar som regelbundet anordnas av internationella, europeiska eller nationella idrottsförbund.

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Mer information

Läs om ideella europeiska idrottsevenemang i programhandledningen för Erasmus+ eller på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet eller kommissionen.

Dela denna sida