Evenimente sportive europene non-profit

Cum puteți participa

Organizațiile interesate trebuie să depună cerere de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Evenimentele sportive europene non-profit își propun să crească nivelul de participare la acțiuni sportive și la activitățile fizice și de voluntariat.

De asemenea, sunt destinate să crească gradul de sensibilizare în ceea ce privește rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice pentru îmbunătățirea sănătății.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă organizațiilor posibilitatea de a desfășura activități care:

Activitățile specifice acoperite de program includ:

  • pregătirea evenimentului
  • organizarea de activități educaționale în perioada premergătoare evenimentului
  • organizarea evenimentului
  • organizarea de activități secundare în cadrul evenimentului sportiv (conferințe, seminare)
  • punerea în aplicare a activităților ulterioare, cum ar fi evaluările sau elaborarea planurilor pentru viitor
  • activități de comunicare legate de tema evenimentului.

Cum funcționează

Cererea trebuie depusă de o organizație dintr-o țară participantă la program. Printre organizațiile eligibile se numără:

  • organisme publice având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național
  • organizații sportive la nivel local, regional, național, european sau internațional
  • coordonatorul unui eveniment național organizat în cadrul unui eveniment european în domeniul sportului.

Evenimentele legate de Săptămâna europeană a sportului trebuie organizate fie simultan fie în cel puțin 3 țări participante la program, fie într-o singură țară, cu participanți din 3 țări participante la program.

Evenimentele care nu sunt legate de Săptămâna europeană a sportului trebuie organizate fie într-o singură țară cu participanți din 10 țări participante la program, fie organizate simultan în mai multe țări, cu participanți din cel puțin 10 țări participante la program.

Detalii practice

Proiectele trebuie să se deruleze pe o perioadă de cel mult 1 an, de la pregătirea evenimentului până la monitorizarea acestuia.

Competițiile sportive organizate periodic de către federații/ligi sportive naționale, europene sau internaționale și competițiile sportive profesioniste nu sunt eligibile.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate trebuie să depună cerere de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la evenimentele sportive europene non-profit. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția sau Comisia Europeană.

Distribuie această pagină