Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Jak się zgłosić?

Zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

Celem niekomercyjnych europejskich imprez sportowych jest propagowanieuprawiania sportu, aktywności fizycznej i wolontariatu.

Imprezy mają również pokazać, jak ważną rolę odgrywa sport w procesie integracji społecznejoraz w propagowaniu równych szans i promocji zdrowia.

Możliwości

Erasmus+ oferuje wsparcie dla organizacji prowadzących działalność, która:

Konkretne działania to między innymi:

  • przygotowanie imprezy
  • organizacja zajęć edukacyjnych w ramach przygotowań do imprezy
  • organizacja imprezy
  • organizacja działań towarzyszących imprezie sportowej (konferencji, seminariów)
  • realizacja działań związanych ze skutkami danej imprezy, takich jak oceny lub opracowywanie planów na przyszłość
  • działania informacyjne związane z tematem danej imprezy.

Na czym to polega?

Wniosek musi złożyć organizacja z kraju uczestniczącego w programie. W programie mogą wziąć udział:

  • organy publiczne odpowiedzialne za sport na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym
  • organizacje sportowa o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym
  • koordynatorzy imprez krajowych organizowanych w ramach europejskiej imprezy sportowej.

Imprezy związane z Europejskim Tygodniem Sportu muszą być organizowane równocześnie w co najmniej trzech krajach uczestniczących w programie lub muszą być organizowane w jednym kraju, ale muszą w nich brać udział uczestnicy z trzech różnych państw uczestniczących w programie.

Imprezy niezwiązane z Europejskim Tygodniem Sportu muszą być organizowane w jednym kraju, ale wziąć w nich udział muszą uczestnicy z 10 różnych krajów uczestniczących w programie, lub też muszą odbywać się równocześnie w kilku krajach, a uczestniczyć muszą w nich przedstawiciele z co najmniej 10 krajów uczestniczących w programie.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Czas trwania projektów powinien trwać do roku, od fazy przygotowań do działań następczych.

Zawody sportowe organizowane regularnie przez międzynarodowe, europejskie lub krajowe federacje lub ligi sportowe nie kwalifikują się do udziału w programie.

Jak złożyć wniosek?

Zainteresowane organizacje mogą się zgłaszać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat niekomercyjnych europejskich imprez sportowych. Więcej informacji można uzyskać od Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Agencją Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego lub z Komisją Europejską.

Podziel się tą stroną