Europese non-profit sportevenementen

Hoe meld ik me aan?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wat is het doel?

De Europese non-profit sportevenementen worden georganiseerd om de deelname aan sport, lichaamsbeweging in het algemeen en vrijwilligerswerk aan te moedigen.

De evenementen moeten ook de bijdrage van sport aan sociale inclusie, gelijke kansen en gezondheid onder de aandacht brengen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ geeft organisaties de kans om activiteiten te organiseren die:

Voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen:

  • het voorbereiden van het evenement
  • het organiseren van onderwijsactiviteiten in de aanloop naar een evenement
  • het organiseren van een evenement
  • het organiseren van nevenactiviteiten (zoals een conferentie of seminar)
  • werkzaamheden met langetermijneffect, zoals evaluaties of duurzaamheidsplannen
  • communicatieactiviteiten rond het thema van het evenement

Hoe werkt het?

De aanvraag moet worden ingediend door een organisatie in een programmaland. In aanmerking komende organisatie zijn o.a.:

  • lokale, regionale of nationale overheden die bevoegd zijn voor sport
  • sportorganisaties op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau
  • coördinatoren van een nationaal evenement dat wordt georganiseerd in het kader van een Europees sportevenement

Evenementen in het kader van de Europese Week van de sport moeten tegelijkertijd plaatsvinden in ten minste drie programmalanden, of in een land, maar dan met deelnemers uit drie programmalanden.European Week of Sport

Evenementen los van de Europese Week van de sport mogen in één land of tegelijkertijd in verschillende landen worden georganiseerd maar altijd met deelnemers uit ten minste twaalf verschillende programmalanden.European Week of Sport

Wat moet ik nog meer weten?

Projecten mogen een jaar duren, van de voorbereiding tot en met de follow-up.

Sportcompetities die op regelmatige basis door internationale, Europese of nationale federaties of bonden worden georganiseerd, en professionele sportcompetities komen niet in aanmerking.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Waar vind ik meer informatie?

De meeste informatie over Europese non-profit sportevenementen staat in de Programmagids. Daarnaast kunt u meer inlichtingen over de aanvraagprocedure krijgen.

Voor alle extra informatie kunt u contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur of contact opnemen met de Europese Commissie.

Deel deze pagina