Eiropas sporta bezpeļņas pasākumi

Kā pieteikties

Ieinteresētajām organizācijām ir jāpiesakās ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Kāds ir mērķis?

Eiropas Savienībā organizēto bezpeļņas sporta pasākumu mērķis ir vairot iesaistīšanos fiziskās un sportiskās aktivitātēs.

Tiem ir arī jāveido izpratne par sporta lomu sociālās iekļautības, iespēju vienlīdzības un veselības veicināšanā.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” ļauj organizācijām īstenot darbības, kas:

Aptvertās darbības ietver šādas darbības:

  • pasākuma sagatavošana;
  • pirms attiecīgā pasākuma īstenojamu izglītojošu darbību organizēšana;
  • pasākuma organizēšana;
  • kādam sporta pasākumam paralēlu aktivitāšu (konferences vai semināra) organizēšana;
  • tādu darbību īstenošana, kuras nodrošina projektu ilgtspēju, piemēram, novērtēšana vai plānu izstrāde;
  • ar attiecīgo pasākumu saistītas komunikācijas darbības.

Kā tas darbojas?

Pieteikums ir jāiesniedz organizācijai, kas ir reģistrēta programmas valstī. Organizācijas, kas var piedalīties, ir šādas:

  • publiskas struktūras, kuru pārziņā ir sports vietējā, reģionu, valsts līmenī;
  • sporta organizācijas vietējā, reģionu, valsts, Eiropas vai starptautiskā līmenī;
  • tāda valsts pasākuma organizators, kas tiek rīkots Eiropas mēroga sporta pasākuma ietvaros.

Pasākumi, kas saistīti ar šo nedēļu, ir jāorganizē vienlaikus vismaz trijās programmas valstīs vai vienā valstī ar dalībniekiem no trijām programmas valstīm.

Pasākumi, kas saistīti ar šo nedēļu, ir jāorganizē vienā valstī ar dalībniekiem no 10 programmas valstīm vai vienlaikus vairākās valstīs ar dalībniekiem no vismaz 10 programmas valstīm.

Kas vēl ir jāzina?

Projekta darbības laiks ir līdz vienam gadam, rēķinot no sagatavošanās līdz pēcpasākumiem.

Sporta sacensības, ko regulāri organizē starptautiskas, Eiropas vai valsts mēroga sporta federācijas vai līgas, un profesionālas sporta sacensības nevar piedalīties šajos projektos.

Kā pieteikties?

Ieinteresētajām organizācijām ir jāpiesakās ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Kur var uzzināt vairāk?

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par Eiropas Savienībā rīkotiem bezpeļņas sporta pasākumiem. Cita informācija ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā vai Eiropas Komisijā.

Bendrinti šį puslapį