Europos masto sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Kaip pateikti paraišką

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Tikslas

Europos masto sporto renginių, kuriais nesiekiama pelno, tikslas – skatinti aktyviau dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje.

Tokie renginiai organizuojami ir siekiant geriau informuoti apie sporto svarbą socialinės įtraukties, lygių galimybių ir sveikatos srityse.

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia organizacijoms galimybių vykdyti veiklą, kuria:

Konkreti veikla, kuriai gali būti skiriama lėšų:

  • renginio parengimas,
  • švietimo veiklos organizavimas ruošiantis renginiui,
  • renginio organizavimas,
  • su sporto renginiu susijusios šalutinės veiklos (pavyzdžiui, konferencijos arba seminaro) organizavimas,
  • veiklos tęstinumą užtikrinančios veiklos, pavyzdžiui, vertinimo arba būsimų planų rengimo, vykdymas,
  • su renginio tema susijusi komunikacijos veikla.

Kaip šie renginiai rengiami?

Paraišką turi pateikti programos šalies organizacija. Dalyvauti gali tokios organizacijos:

  • viešosios įstaigos, atsakingos už sportą vietos, regionų arba nacionaliniu lygmeniu,
  • vietos, regionų, nacionalinio, Europos arba tarptautinio lygmens sporto organizacijos,
  • nacionalinio renginio, kuris organizuojamas rengiant kokį nors Europos sporto srities renginį, koordinatorius.

Su Europos sporto savaite susiję renginiai turi būti rengiami vienu metu bent trijose programos šalyse arba turi būti rengiami vienoje šalyje, tačiau jų dalyviai turi būti iš trijų skirtingų programos šalių.

Su Europos sporto savaite nesusiję renginiai turi būti rengiami vienoje šalyje, o jų dalyviai turi būti iš 10 skirtingų programos šalių, arba rengiami vienu metu keliose šalyse, o jų dalyviai turi būti iš bent 10 skirtingų programos šalių.

Ką dar reikėtų žinoti?

Projektai nuo pasirengimo iki tolesnės su renginiais susijusios veiklos turėtų trukti ne ilgiau kaip vienus metus.

Pagal šį veiksmą negali būti remiamos sporto varžybos, kurias reguliariai organizuoja tarptautinės, Europos arba nacionalinės sporto federacijos arba lygos, ir profesionalaus sporto varžybos.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Kur rasti daugiau informacijos?

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie Europos masto sporto renginius, kuriais nesiekiama pelno, šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą arba į Europos Komisiją.

Bendrinti šį puslapį