Nonprofit európai sportesemények

Mi a cél?

A nonprofit európai sportesemények célja az, hogy minél szélesebb körben hódítson a sport, a testmozgás és az önkéntesség.

Ezek az események egyúttal azt is tudatosítani hivatottak az emberekben, hogy a sport szerepet játszik a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség és az egészség előmozdításában.

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek:

A támogatott tevékenységek közé tartoznak a következők.

  • az esemény előkészítése,
  • oktatási tevékenységek szervezése az esemény előkészítésének szakaszában,
  • rendezvényszervezés,
  • sporteseményt kísérő rendezvények (konferenciák, szemináriumok) szervezése,
  • az adott esemény önmagán túlmutató jelentőségét biztosító vagy kiértékelő tevékenységek megvalósítása, pl. értékelőmunka végzése, illetve fenntarthatósági tervek kidolgozása,
  • az esemény témájához kapcsolódó kommunikációs tevékenységek.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Pályázni programországok szervezetei pályázhatnak. A részvételre jogosult szervezetek közé tartoznak a következők:

  • a sportért helyi, regionális vagy országos szinten felelős közintézmények,
  • helyi, regionális, országos, európai vagy nemzetközi szintű sportszervezetek,
  • európai sportesemény keretében megrendezett országos rendezvény koordinátora.

Az európai sporthéthez kapcsolódó eseményeket vagy egyidejűleg kell megszervezni legalább három programországban, vagy egy országban kell megrendezni úgy, hogy három különböző programországból vegyenek részt rajtuk résztvevők.

Az európai sporthéthez nem kapcsolódó eseményeket vagy egy országban kell megszervezni úgy, hogy legalább 10 különböző programországból vegyenek részt rajtuk résztvevők, vagy egyidejűleg kell megrendezni több országban úgy, hogy legalább 10 különböző programországból vegyenek részt rajtuk résztvevők.

Mit érdemes még tudni?

A projektek időtartama legfeljebb egy év lehet az esemény előkészítésétől az utánkövetésig.

A nemzetközi, európai vagy nemzeti sportegyesületek/sportszövetségek által rendszeresen megrendezett sportversenyek és a professzionális sportversenyek nem támogathatók.

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

Hol lehet további tájékoztatást találni a témában?

A nonprofit európai sporteseményekről mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk, de az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől részletesebb tájékoztatás kérhető a pályázati eljárásról.

További információkért vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel, vagy forduljon az Európai Bizottsághoz.

Oszd meg ezt az oldalt