Neprofitni europski sportski događaji

Kako se prijaviti

Zainteresirane organizacije trebaju se prijaviti putem Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Što je cilj?

Neprofitni europski sportski događaji imaju za cilj povećati sudjelovanje u sportskim aktivnostima, fizičkim aktivnostima i volonterskom djelovanju.

Ti su događaji osmišljeni i za jačanje svijesti o ulozi sporta u promicanju socijalne uključenosti, jednakih mogućnosti i zdravlja.

Koje mogućnosti postoje?

U okviru programa Erasmus+ organizacije dobivaju priliku provoditi aktivnosti kojima se:

Posebne aktivnosti obuhvaćene programom uključuju:

  • pripremu događaja
  • organizaciju edukativnih aktivnosti koje prethode događaju
  • organizaciju događaja
  • organizaciju popratnih aktivnosti koje se odvijaju tijekom sportskog događaja (primjerice konferencija ili seminar)
  • provedbu aktivnosti povezanih s nasljeđem projekta kao što su evaluacije ili izrada planova održivosti
  • komunikacijske aktivnosti povezane s temom događaja.

Kako to funkcionira?

Prijavu mora podnijeti organizacija iz države sudionice u programu. Organizacije koje se mogu prijaviti uključuju:

  • javna tijela zadužena za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
  • sportske organizacije na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini
  • koordinatore nacionalnog događaja koji se organizira u okviru europskog događaja u području sporta.

Događaji povezani s EWoS-om moraju biti organizirani ili istodobno u barem tri države sudionice u programu ili u jednoj državi sa sudionicima iz tri različite države sudionice u programu.

Događaji koji nisu povezani s EWoS-om moraju biti organizirani ili u jednoj državi sa sudionicima iz 10 različitih država sudionica u programu ili istodobno u nekoliko država sa sudionicima iz najmanje 10 različitih država sudionica u programu.

Što još treba znati?

Projekti mogu trajati do godinu dana, od pripreme do daljnjih aktivnosti nakon događaja.

Nije moguće prijaviti sportska natjecanja koja redovito organiziraju međunarodni, europski ili nacionalni sportski savezi ili lige ni profesionalna sportska natjecanja.

Kako se prijaviti?

Zainteresirane organizacije trebaju se prijaviti putem Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Gdje pronaći više informacija?

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o neprofitnim europskim sportskim događajima, ali se više informacija o postupku prijave može dobiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za više informacija možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu ili Europskoj komisiji.

Podijelite ovu stranicu