Imeachtaí neamhbhrabúis spóirt san Eoraip

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu iarratas a chur isteach é sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cad is aidhm dóibh?

Is éard is aidhm d'imeachtaí neamhbhrabúis spóirt san Eoraip rannpháirtíocht sa spórt, i ngníomhaíocht fhisiciúil agus i ngníomhaíochtaí oibre deonaí a mhéadú.

Tá na himeachtaí sin ceaptha feasacht a mhúscailt freisin maidir le ról an spóirt i gcur chun cinn an chuimsithe shóisialta, comhionannais deiseanna agus na sláinte.

Cén deis atá ann?

A bhuí le Erasmus+ cuirtear deiseanna ar fáil d'eagraíocht gníomhaíochtaí a dhéanamh atá dírithe ar na nithe seo a leanas:

Áirítear ar na sainghníomhaíochtaí sin:

  • an t-imeacht a eagrú
  • na gníomhaíochtaí oideachasúla a eagrú roimh an imeacht
  • eagrú ócáide
  • gníomhaíochtaí atá bainteach le gníomhaíocht spóirt (cuir i gcás comhdháil nó seimineár) a eagrú
  • imeachtaí oidhreachta a chur chun feidhme mar shampla meastóireachtaí a dhéanamh nó pleananna inbhuanaitheachta a dhréachtú
  • gníomhaíochtaí cumarsáide a bhaineann le hábhar an imeachta.

Conas a oibríonn sé?

Eagraíocht ó thír chláir a dhéanfaidh an t-iarratas. Ar na heagraíochtaí atá incháilithe chun páirt a ghlacadh ann tá:

  • comhlachtaí poiblí atá i gceannas ar an spórt ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta
  • eagraíochtaí spóirt ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta, Eorpach nó idirnáisiúnta
  • comhordaitheoir imeachta náisiúnta a eagraítear mar chuid d'imeacht spóirt Eorpach

Imeachtaí a bhaineann le Seachtain Eorpach an Spóirt ní foláir iad a eagrú ag an am céanna i dtrí cinn de thíortha cláir ar a laghad, sin nó ní foláir iad a eagrú in aon tír amháin i gcomhar le rannpháirtithe ó thrí thír chláir éagsúla.

Imeachtaí nach mbaineann le Seachtain Eorpach an Spóirt ní foláir iad a eagrú in aon tír amháin i gcomhar le rannpháirtithe ó 10 thír chláir éagsúla, sin nó ní foláir iad a eagrú ag an am céanna i roinnt tíortha i gcomhar le rannpháirtithe ó 10 thír chláir éagsúla ar a laghad.

Cén t-eolas eile atá de dhíth ort?

Tréimhse bliana ar a mhéad a bheidh i gceist leis na tionscadail ó chéim an ullmhúcháin go dtí deireadh na hoibre leantaí.

Ní incháilithe comórtais spóirt a eagraíonn cónaidhmeanna spóirt nó léigeanna spóirt de chineál idirnáisiúnta, Eorpach nó náisiúnta ar bhonn rialta ná ní incháilithe comórtais ghairmiúla spóirt.

Conas iarratas a dhéanamh?

Ba cheart d'eagraíochtaí a bhfuil sé i gceist acu iarratas a chur isteach é sin a dhéanamh tríd an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Cá bhfuil tuilleadh eolais le fáil?

Is é an Treoirleabhar do Chlár Erasmus+ an phríomhfhoinse eolais faoi imeachtaí neamhbhrabúis spóirt san Eoraip, ach mar sin féin tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais le fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Chun tuilleadh eolais a fháil is féidir teagmháil a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúirleis an gCoimisiún Eorpach.

Comhroinn an leathanach seo