Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

Hakumenettelyt

Hakemukset jätetään koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Tavoitteet

Voittoa tavoittelemattomilla eurooppalaisilla urheilutapahtumilla pyritään lisäämään urheilu- ja liikuntaharrastusta ja vapaaehtoistoimintaa.

Tapahtumien avulla myös levitetään tietoa urheilun ja liikunnan merkityksestä sosiaalisen osallisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja terveyden edistäjinä.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelman tuella organisaatiot voivat toteuttaa toimintaa, jolla

Tuettavia toimia voivat olla esimerkiksi

  • tapahtuman valmistelu
  • tapahtumaa edeltävän koulutuksen järjestäminen
  • tapahtuman järjestäminen
  • urheilutapahtuman oheistoimintojen järjestäminen (esim. konferenssi tai seminaari)
  • seurantatoimien toteuttaminen (esim. arviointi tai jatkuvuussuunnitelman laadinta)
  • tapahtuman teemaan liittyvät tiedotustoimet.

Tuen hakijat

Tukihakemuksen voi tehdä jokin ohjelmamaahan sijoittautunut organisaatio, joka voi olla esimerkiksi

  • urheilusta vastaava paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen julkisyhteisö
  • paikallinen, alueellinen, valtakunnallinen, EU:n tasolla toimiva tai maailmanlaajuinen urheiluorganisaatio
  • eurooppalaisen urheilutapahtuman yhteydessä järjestettäviä kansallisia tapahtumia koordinoiva organisaatio.

Teemaviikkoon liittyvät tapahtumat voidaan järjestää joko yhdessä maassa, jolloin osallistujia on oltava vähintään kolmesta eri ohjelmamaasta, tai samanaikaisesti vähintään kolmessa ohjelmamaassa.

Urheilutapahtumat, joilla ei ole yhteyttä teemaviikkoon, voidaan järjestää yhdessä maassa tai samanaikaisesti monessa maassa. Molemmissa tapauksissa tapahtumissa on oltava osallistujia vähintään 10 ohjelmamaasta.

Tapahtumien kesto

Hankkeet voivat kestää enintään vuoden valmistelusta jatkotoimiin.

Tukea eivät voi saada kilpailut, joita maailmanlaajuiset, eurooppalaiset tai kansalliset urheiluliitot tai -liigat järjestävät säännöllisesti, eivätkä ammattilaisurheilukilpailut.

Hakumenettely

Hakemukset jätetään koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja tuettavista urheilutapahtumista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Hakumenettelystä on tietoa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivustolla.

Lisätietoa saa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta tai Euroopan komissiosta.

Jaa tämä sivu