Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Eesmärk

Mittetulunduslike Euroopa spordiürituste eesmärk on tuua üha rohkem inimesi spordi ning kehalise ja vabatahtliku tegevuse juurde.

Samuti püütakse üritustega suurendada teadlikkust spordi rollist sotsiaalse kaasatuse, võrdsete võimaluste ja tervise edendamise valdkonnas.

Võimalused

Erasmus+ pakub organisatsioonidele võimalust korraldada üritusi, mis:

Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:

  • ürituse ettevalmistamine;
  • harivate ettevõtmiste korraldamine enne spordiüritust;
  • ürituse korraldamine;
  • spordiüritust täiendavate ettevõtmiste korraldamine (nagu konverents või seminar);
  • ürituse tulemusi kinnistav tegevus (nagu hindamised või kestlikkuse kavade koostamine);
  • ürituse teemaga seotud teavitamistegevus.

Kuidas see toimib?

Taotluse peab esitama programmiriigi organisatsioon. Osaleda võivad näiteks järgmised organisatsioonid:

  • avalik-õiguslikud asutused, mis vastutavad spordi eest kohalikul, piirkonna või riigi tasandil;
  • kohaliku, piirkonna, riigi, Euroopa või rahvusvahelise tasandi spordiorganisatsioonid;
  • Euroopa spordiürituse raames korraldatava riikliku ürituse koordinaator.

Euroopa spordinädalaga seotud üritus tuleb korraldada samaaegselt vähemalt kolmes programmiriigis või ühes riigis, kaasates osalejaid vähemalt kolmest eri programmiriigist.

Üritused, mis ei ole seotud Euroopa spordinädalaga, tuleb korraldada ühes riigis 10 eri programmiriigist pärit osalejate osavõtul või samal ajal mitmes erinevas riigis, kaasates vähemalt 10 eri programmiriigist pärit osalejaid.

Mida peaksite veel teadma?

Projekt võib kesta kuni üks aasta (alates ettevalmistuste tegemisest kuni järelmeetmete võtmiseni).

Rahvusvaheliste, Euroopa või riiklike spordiliitude/-liigade korraldatud regulaarseid spordivõistlusi ja elukutselise spordi võistlusi ei toetata.

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Kust leida lisateavet?

Põhiteabe mittetulunduslike Euroopa spordiürituste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate lisateavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti või Euroopa Komisjoniga.

Jaga seda lehte