Almennyttige europæiske idrætsarrangementer

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Organisationer, der er interesseret i at søge, kan gøre det gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Formålet med almennyttige idrætsarrangementer er at øge idrætsudøvelse, fysisk aktivitet og frivillige aktiviteter.

Arrangementerne skal også øge opmærksomheden om sportens betydning for social inklusion, lige muligheder og sundhed.

Hvad går muligheden ud på?

Erasmus+ giver organisationer mulighed for at gennemføre aktiviteter, der:

Blandt de konkrete aktiviteter kan nævnes:

  • forberedelse af arrangementet
  • organisering af uddannelsesaktiviteter før et arrangement
  • organisering af arrangementet
  • organisering af sekundære aktiviteter ved et sportsarrangement (f.eks. en konference eller et seminar)
  • gennemførelse af opfølgningsaktiviteter som evaluering eller udarbejdelse af bæredygtighedsplaner
  • informationsaktiviteter med forbindelse til temaet for arrangementet.

Hvordan fungerer det?

Ansøgningen skal indsendes af en organisation fra et programland. Blandt de organisationer, der kan deltage, kan nævnes:

  • offentlige organer på lokalt, regionalt eller nationalt niveau med ansvar for idrætsområdet
  • idrætsorganisationer på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk eller internationalt niveau
  • koordinatorer af et nationalt arrangement afholdt som led i et europæisk idrætsarrangement

Arrangementer i forbindelse med EWoS skal enten organiseres samtidig i mindst tre programlande eller organiseres i ét land med deltagere fra tre forskellige programlande.

Arrangementer uden forbindelse med EWoS skal enten organiseres i ét land med deltagere fra 10 forskellige programlande eller organiseres samtidig i flere lande med deltagere fra mindst 10 programlande.

Hvad mere skal du vide?

Projekterne skal vare i op til et år - fra forberedelserne til opfølgningen på arrangementet.

Sportskonkurrencer, der organiseres regelmæssigt af internationale, europæiske eller nationale sportssammenslutninger eller ligaer, og professionelle sportskonkurrencer kan ikke søge.

Hvordan søger du?

Organisationer, der er interesseret i at søge, kan gøre det gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvor kan du finde yderligere oplysninger?

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste informationskilde om almennyttige europæiske sportsbegivenheder, og du kan få yderligere oplysninger gennem Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur eller EU-Kommissionen.

Del denne side