Neziskové evropské sportovní akce

Jak podat přihlášku

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Cílem neziskových evropských sportovních akcí je zvýšit účast na sportovních a fyzických aktivitách a na dobrovolné činnosti.

Akce má také zvýšit povědomí o úloze sportu při podpoře sociálního začleňování, rovných příležitostí a dobrého zdravotního stavu.

Co program nabízí?

Program Erasmus + nabízí organizacím příležitosti k provádění činností, které:

Ke konkrétním podporovaným činnostem patří:

  • příprava akce
  • uskutečňování vzdělávacích činností v rámci příprav akce
  • pořádání akce
  • doprovodná činnost související se sportovní akcí (konference, semináře)
  • následné činnosti (hodnocení, vypracování budoucích plánů)
  • komunikační činnosti související s tématem akce

Jak to funguje?

Žádost musí podat organizace z programové země. Mezi organizace způsobilé k účasti patří:

  • veřejné subjekty odpovědné za sport na místní, regionální nebo celostátní úrovni
  • sportovní organizace na místní, regionální, celostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni
  • koordinátor celostátní akce pořádané v rámci evropské události v oblasti sportu

Akce související s Evropským týdnem sportu musí probíhat souběžně nejméně ve třech programových zemích, anebo se musí konat v jedné zemi s účastníky ze tří rozdílných programových zemí.

Akce nesouvisející s Evropským týdnem sportu musí probíhat v jedné zemi s účastníky ze 10 různých programových zemí nebo se konat současně v několika zemích s účastníky z nejméně 10 různých programových zemí.

Co byste ještě měli vědět

Projekty by měly trvat nejdéle jeden rok, od přípravy až po následné činnosti.

Sportovní soutěže, které pravidelně pořádají mezinárodní, evropské nebo národní sportovní svazy či ligy, a profesionální sportovní soutěže nejsou způsobilé a nelze pro ně tedy o podporu z programu žádat.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Chcete se dozvědět více?

Hlavním zdrojem informací o neziskových evropských sportovních akcích je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, se můžete obrátit na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nebo na Evropskou komisi.

Sdílej tuto stránku