Učna mobilnost posameznikov

Možnosti za učno mobilnost so namenjene študentom, dijakom, osebju, pripravnikom, vajencem, prostovoljcem, mladinskim delavcem in mladim.

Organizacije so odgovorne za pripravo mobilnosti za posameznike. Sodelujoče organizacije imajo od tega številne koristi: več zmogljivosti za delovanje na mednarodni ravni, izboljšanje upravljavskih sposobnosti, boljši dostop do možnosti financiranja in projektov, večja zmožnost za pripravo, upravljanje in spremljanje projektov, pestrejša izbira možnosti za študente in osebje pri sodelujočih organizacijah, možnost za pripravo inovativnih projektov s partnerji s celega sveta.

Možnosti

Študenti in osebje v visokošolskem izobraževanju

Organizacija lahko pošlje študente in osebje v sodelujoče države ali jih iz njih sprejme. Osebje lahko poučuje ali se usposablja v tujini, študenti in doktorski kandidati lahko opravijo prakso ali del študija v tujini.

Več informacij

Osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Organizacija lahko pošlje vajence in dijake na delovno prakso v tujino ali sprejme tuje; pošlje lahko tudi osebje na poučevanje ali usposabljanje.

Več informacij

Osebje v šolskem izobraževanju

Organizacija lahko pošlje ali sprejme osebje na poučevanje in poklicno izpopolnjevanje.

Več informacij

Osebje v izobraževanju odraslih

Organizacija v izobraževanju odraslih lahko pošlje ali sprejme osebje na poučevanje in usposabljanje ter pripravi tečaje.

Več informacij

Mladi in mladinski delavci

Organizacije lahko dobijo podporo za vodenje projektov. Projekti za mlade so mladinske izmenjave, ki mladim omogočajo, da skupaj bivajo in sodelujejo (največ tri tedne), in projekti evropske prostovoljske službe (največ 12 mesecev). Projekti za mladinske delavce so namenjeni izpopolnjevanju in medsebojnemu spoznavanju.

Več informacij

Veliki projekti evropske prostovoljske službe

Podpora je namenjena prostovoljskim projektom, v katerih sodeluje vsaj 30 evropskih prostovoljcev z neplačanim prostovoljskim delom v tujini za poln delovni čas (največ dva meseca). Organizacija je odgovorna za načrtovanje in izvedbo dejavnosti, prehrano, bivanje in prevoz udeležencev ter zagotavljanje podpore udeležencem med potekom dejavnosti.

Več informacij

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Podpora organizacijam, da pripravijo magistrske programe. EU zagotovi programom finančna sredstva za štiri zaporedne letne vpise študentov.

Več informacij

Posojila Erasmus+ za magistrski študij

Jamstvo EU za upravičene finančne posrednike, ki pod posebnim pogoji zagotavljajo posojila magistrskim študentom na študiju v tujini.

Več informacij

Dajte v skupno rabo to stran