Mobilitatea persoanelor

Acțiunea sprijină mobilitatea cursanților, a personalului, stagiarilor, ucenicilor, voluntarilor, lucrătorilor de tineret, precum și mobilitatea tinerilor.

În cadrul acestui proces, rolul organizațiilor este de a organiza posibilitățile de mobilitate. Printre avantajele de care beneficiază organizațiile participante se numără o capacitate mai mare de a opera la nivel internațional, competențe mai bune de gestionare, accesul la mai multe oportunități de finanțare și proiecte, o capacitate mai bună de a pregăti, gestiona și monitoriza proiecte, un portofoliu mai atractiv de oportunități pentru cursanții și personalul propriu, posibilitatea de a dezvolta proiecte inovatoare în colaborare cu parteneri din toată lumea.

Oportunități AC1

Mobilitatea studenților și a personalului din învățământul superior

Organizațiile pot trimite/primi studenți și personal în/din țările participante. Personalul poate preda sau se poate forma în străinătate, iar studenții și doctoranzii pot urma un stagiu sau o parte din studii în străinătate.

Detalii

Cursanții și personalul din domeniul educației și formării profesionale

Organizațiile pot trimite și primi ucenici și cursanți care doresc să efectueze stagii de formare profesională în străinătate. De asemenea, pot trimite personal pentru activități de predare sau de formare.

Detalii

Personalul din învățământul preuniversitar

Aceste oportunități le permit organizațiilor să trimită și să primească personal pentru activități de predare și dezvoltare profesională.

Detalii

Personalul din învățământul pentru adulți

Organizațiile din domeniul educației adulților au posibilitatea de a trimite sau primi personal pentru activități de predare și formare, precum și posibilitatea de a susține cursuri.

Detalii

Tinerii și lucrătorii de tineret

Organizațiile pot opta pentru derularea de proiecte. Poate fi vorba de schimburi în rândul tinerilor, care le permit acestora să locuiască și să lucreze împreună timp de maximum 3 săptămâni, sau de proiecte ale Serviciului european de voluntariat cu o durată de cel mult 12 luni. În cazul lucrătorilor din domeniul tineretului, proiectele se axează pe formare și crearea de rețele.

Detalii

Evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat

Oportunități pentru proiecte de voluntariat cu participarea a cel puțin 30 de voluntari. Aceștia desfășoară activități neremunerate cu normă întreagă în străinătate, timp de maximum 2 luni. Organizațiile răspund de planificarea și gestionarea activităților, de asigurarea cazării, întreținerii și transportului participanților și de sprijinirea acestora pe parcursul activității.

Detalii

Programele comune de masterat Erasmus Mundus

Oportunități pentru organizații, dedicate programelor de masterat. UE oferă finanțare pentru aceste programe, astfel încât să se poată organiza anual patru selecții de studenți.

Detalii

Împrumuturile Erasmus+ pentru masterat

Intermediari financiari eligibili pot oferi împrumuturi, în condiții speciale, masteranzilor care studiază în străinătate.

Detalii

Distribuie această pagină