Mobilność edukacyjna osób

Celem programu jest ułatwienie wyjazdów zagranicznych studentom, pracownikom uczelni, osobom szkolącym się, osobom przyuczającym się do zawodu, wolontariuszom, osobom pracującym z młodzieżą i młodzieży.

Organizacje mają za zadanie zorganizowanie wyjazdów dla osób prywatnych. Organizacje również odnoszą korzyści z udziału w programie. Mają bowiem okazję działać na arenie międzynarodowej, udoskonalić proces zarządzania, uzyskać dostęp do nowych możliwości finansowania oraz projektów, zwiększyć swoje umiejętności w zakresie opracowywania projektów, zarządzania nimi i prowadzenia działań następczych. Studenci i pracownicy uczestniczących uczelni wyższych mają dostęp do większej liczby możliwości i mogą realizować innowacyjne projekty z partnerami z całego świata.

Akcja 1: Możliwości

Studenci i pracownicy szkolnictwa wyższego

Organizacje mogą wysyłać studentów i pracowników uczelni z krajów uczestniczących w programie oraz przyjmować studentów i pracowników uczelni z tych krajów. Pracownicy naukowi mogą wykładać lub prowadzić szkolenia za granicą, a studenci i doktoranci mogą odbyć staż lub zrealizować część programu studiów za granicą.

Więcej informacji

Osoby uczące się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Organizacje mogą wysyłać i przyjmować osoby przyuczające się do zawodu i studentów na zagraniczne praktyki, a pracowników – na wykłady lub szkolenia.

Więcej informacji

Mobilność kadry nauczycielskiej

Organizacje mogą wysyłać i przyjmować kadrę nauczycielską w celu umożliwienia nauczycielom rozwoju zawodowego.

Więcej informacji

Mobilność kadry zajmującej się kształceniem dorosłych

Organizacje zajmujące się kształceniem dorosłych mogą wysyłać i przyjmować nauczycieli na wykłady, szkolenia lub kursy.

Więcej informacji

Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą

Organizacje mogą zgłosić się do realizacji projektów. W przypadku młodzieży projekty te obejmują wymiany młodzieżowe, na których przez okres do trzech tygodni, młodzi ludzie mogą przebywać w jednym miejscu i wspólnie pracować, oraz projekty wolontariatu europejskiego trwające do 12 miesięcy. W przypadku osób pracujących z młodzieżą projekty są zorientowane na szkolenie i budowanie sieci kontaktów.

Więcej informacji

Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

Program oferuje wsparcie na projekty nieodpłatnie i w pełnym wymiarze godzin przez okres do dwóch miesięcy uczestniczy co najmniej 30 wolontariuszy. Organizacje są odpowiedzialne za zorganizowanie projektu i zarządzanie nim, zakwaterowanie, wyżywienie i transport dla użytkowników, jak również udzielanie im pomocy przez cały czas trwania projektu.

Więcej informacji

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

Organizacje mogą realizować wspólne programy studiów magisterskich. UE przeznacza środki na te programy, aby dokonać selekcji studentów cztery razy w roku.

Więcej informacji

Erasmus+ Kredyty dla studentów studiów magisterskich

Kwalifikujące się agencje pośredniczące mogą na specjalnych warunkach udzielać kredytów studentom na studia magisterskie za granicą.

Więcej informacji

Podziel się tą stroną