Individuele leermobiliteit

De bedoeling van leermobiliteit is studenten, docenten en ander personeel, stagiairs, leerlingen, vrijwilligers, jongerenwerkers en jongeren te stimuleren om een uitwisselingsproject in het buitenland te doen.

De betrokken organisaties moeten dit mogelijk maken. Zij bereiken hiermee dat zij internationaal meer gaan meetellen, hun managementervaring verbeteren, hun financieringsmogelijkheden verruimen, aan meer projecten kunnen deelnemen, projecten beter leren opzetten, beheren en volgen, aantrekkelijker worden voor studenten en medewerkers van andere organisaties, en de kans krijgen om innovatieve projecten op te zetten met deelnemers uit de hele wereld.

Mogelijkheden

Studenten en personeelsleden uit het hoger onderwijs

Organisaties kunnen studenten en medewerkers uitzenden naar de deelnemende landen of studenten en medewerkers uit die landen ontvangen. Medewerkers kunnen in het buitenland lesgeven of zich bijscholen, studenten kunnen er stage lopen of er een deel van hun opleiding volgen.

Meer informatie

Leerlingen en personeelsleden uit het beroepsonderwijs

Organisaties kunnen leerlingen, studenten of personeelsleden voor een stage of opleiding uitzenden naar het buitenland, maar ze kunnen ook optreden als gastorganisatie.

Meer informatie

Personeelsleden van scholen

Organisaties kunnen personeelsleden uitzenden naar het buitenland om les te geven of zich bij te scholen, maar ze kunnen ook optreden als gastorganisatie.

Meer informatie

Personeelsleden uit het volwassenenonderwijs

Organisaties voor volwassenenonderwijs kunnen personeelsleden uitzenden om les te geven, zich bij te scholen of cursussen te geven, maar ze kunnen ook als gastorganisatie optreden.

Meer informatie

Jongeren en jongerenwerkers

Organisaties kunnen projectaanvragen indienen. Voor jongeren gaat het onder meer om uitwisselingsprojecten waarbij groepen jongeren maximaal drie weken bij elkaar wonen en met elkaar samenwerken. Voor Europese vrijwilligersprojecten is de maximumduur twaalf maanden. Bij projecten voor jongerenwerkers ligt het accent op opleiding en netwerking.

Meer informatie

Grootschalige evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk (EVS)

Er zijn mogelijkheden voor vrijwilligersprojecten met minstens 30 EVS-vrijwilligers om maximaal twee maanden onbetaald fulltime in het buitenland te gaan werken. De organisaties zijn verantwoordelijk voor planning en organisatie van de activiteiten, en onderdak, levensonderhoud, vervoer en ondersteuning van de deelnemers in de hele periode.

Meer informatie

Gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus

Mogelijkheden voor organisaties om samen masterprogramma's op te zetten. De EU financiert deze programma's zodat er jaarlijks vier keer studenten kunnen worden geselecteerd.

Meer informatie

Erasmus+-leningen voor masterstudenten

Er zijn mogelijkheden voor financiële bemiddelingsinstanties om masterstudenten die in het buitenland studeren een gunstige lening te geven.

Meer informatie

Deel deze pagina